Spring til indhold
Nyhed

Sprog åbner tusinde døre

15-11-2017

Børn- og Ungeudvalget i Odense Kommune har i dag vedtaget en ny sprogstrategi. Strategien sætter rammer og retning for det sproglige fundament forældre, sundhedsplejersker, dagplejere, pædagoger og lærere skal sikre byens børn og unge, fra de bliver født til de fylder 18 år. 

Sprog åbner tusindvis af døre og giver børn og unge mulighed for at vokse op og gøre deres drømme til virkelighed. Det er den flotte formulering, som er udgangspunktet for Odense Kommunes nye sprogstrategi for 2018-2021. Strategien blev vedtaget på Børn- og Ungeudvalgsmødet 14. november.
 

Børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen, (R), glæder sig over den nye sprogstrategi. Hun mener, den giver et stærkt fundament for sprogarbejdet med byens børn og unge. 


-  Alle børn i Odense kommune skal tale alderssvarende dansk, når de starter i skolen, for sproget er børnenes kilde til personlige og fælles bedrifter og oplevelser. Sprog er også forudsætningen for at blive dygtig i fagene, og for at blive en god læser. Det sproglige fundament er helt afgørende for, hvordan vores børn klarer sig i uddannelsessystemet. Det er nemlig svært at klare sig godt i skolen, hvis man ikke kan forstå forskellen på en trekant eller en firkant, eller hvis man når tredje klasse og ikke kan forklare med ord, hvad en tagrende er. For mig handler det i sidste ende om at give børn både sociale og sproglige kompetencer til et godt liv i fremtiden, siger Susanne Crawley Larsen.  


Sproget er nøglen til fremtiden
Alle børn skal kunne læse, skrive, lytte og samtale, og de fire grundlæggende sproglige kompetencer skal alle børn have med i bagagen. 


- Sproget er med til at give livsglade børn, der både kan lege godt med kammeraterne på legepladsen og samtidig danne nye venskaber i skolegården. Vi ved, at børns læsefærdigheder i 6. klasse kan føres tilbage til deres sprogfærdigheder i børnehaven, så derfor er det utrolig vigtigt at sætte fokus på sprog så tidligt som muligt. For det er sproget, der åbner døre til vores drømme og fremtid - især når det kommer til karriere og jobmuligheder. Derfor er sprog noget af det allervigtigste, vi kan give vores børn og unge med videre i livet, siger Susanne Crawley Larsen. 


Samlet set skal en strategisk indsats på fire områder - det systematiske sprogarbejde, de fagprofessionelles rolle, sprogligt stimulerende læringsmiljøer og mindskning af den sociale arvs indflydelse på børnenes sproglige udvikling - være med til at give Odenses børn og unge de sproglige redskaber, de skal bruge for at forme deres egen fremtid. 
 

Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen (R), Rådmand for børn og unge, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune, telefon 3051 6015.
Malene Schmidt Mortensen, Udviklingschef, Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune, telefon 5116 2006.