Spring til indhold
Nyhed

Seniorhuset bliver større og stærkere

21-02-2017

Flere lokaler og bedre træningsforhold

Siden Seniorhuset i Odense blev oprettet for seks år siden, er stedet blevet et stadigt større og vigtigere omdrejningspunkt for de ældre i Odense. De mange aktiviteter i Seniorhuset giver de ældre mulighed for at bevare et aktivt og socialt liv, og det er den udvikling, som nu skal støttes yderligere.

 

- Seniorhuset i Odense har været en kæmpe succes i forhold til at give de ældre et hyggeligt sted at være, høre foredrag og holde sig i gang. Det er fantastisk, at vi nu kan udvide og give de ældre bedre træningsmuligheder og mere livskvalitet. Det var en mulighed vi ikke kunne sige nej til, siger ældre- og handicaprådmand, Brian Skov Nielsen (EL)

 

Med Ældre- og Handicapudvalgets beslutning øges tilskuddet til Seniorhuset med 87.806 kr. i 2017 og 255.075 kr. i 2018 og 2019. Pengene kommer fra Værdighedsmilliarden.

 

Udvidelsen er mulig, fordi Seniorhuset hidtil har delt lokaler med det private firma Superwerks og Frivilligcenter Odense. Superwerks har pr. 1/4 2017 opsagt lejemålet og Frivilligcenter Odense fraflytter også lokalerne sidst på året, hvilket giver mulighed for yderligere udvidelse og plads til ekstra mødelokaler.

 

Ældreidrættens Hus: Træning for borgere med demens

Ældreidrættens Hus har et ønske om at etablere træningshold for ikke-diagnosticerede og nydiagnosticerede borgere med demens samt et træningshold for både yngre og ældre borgere med demens. Brian Skov Nielsen uddyber:

 

- Det er super vigtigt, at mennesker, som lige er blevet ramt af en demenssygdom, får mulighed for at dyrke idræt og motion. Livet slutter ikke, fordi man får en demensdiagnose. Netop derfor er tilbuddet om motion og idræt for mennesker med demens så vitalt, for det skaber en masse livsglæde og livskvalitet for nogle borgere, som virkelig har brug for det.

 

Til at støtte det formål har Ældre- og Handicapforvaltningen valgt at øge driftsstøtten til Ældreidrættens Hus fra 500.000 kr. til 650.000 kr. årligt. Tilskuddet dækker ledelse og koordinering af de nye hold, mens ansættelsen af nye instruktører skal dækkes af brugerne, ligesom på de øvrige hold.

 

Ældreidrættens Hus har tilbudt alsidig motion og idræt for borgere i Odense i over 50 år.