Spring til indhold
Nyhed

Sådan fordeles de 10 mio. til handicapområdet

09-03-2017

Odense Byråd vedtog i november 2016, at handicapområdet fra 2017 skal tilføres 10 mio. kroner til ansættelse af ekstra medarbejdere. Hele 67 personer fra den samlede målgruppe af borgere med et handicap er kommet med input og idéer til, hvor pengene gennem tilførsel af ekstra personale bedst kan understøtte deres drømme og behov.

 

Et panel på ni borgere med et handicap har efterfølgende lavet prioriteringer i det omfattende materiale og er kommet med anbefalinger til Ældre- og Handicapudvalget om, at pengene skal tilføres hovedområderne mere støtte i arbejdslivet og mere støtte i hjemme- og fritidslivet, herunder mulighed for flere aktiviteter og udflugter. Dette er nu besluttet, og en fordeling af pengene er klar.

 

Brian Skov Nielsen, rådmand på ældre- og handicapområdet, siger:

 

”Jeg er super tilfreds med hele processen, og det resultat, der nu foreligger. Det fedeste er, at målgruppen af borgere med et handicap selv har været med hele vejen, og at det er deres anbefalinger, der nu bliver til virkelighed. Jeg synes, processen har vist os, at vi selvfølgelig skal udvikle vores tilbud i samarbejde med dem, der bruger dem, for i sidste ende er det jo dem, der har den største viden om effekten af tilbuddene og ikke os.”

 

Disse områder får tildelt penge

De ti mio. kroner fordeles som vist nedenfor. Pengene er øremærket til at ansætte nyt personale, der skal sørge for, at borgerne oplever en forbedret hverdag, både når de er på arbejde, og når de er hjemme.

 

Mere personalestøtte i løbet af arbejdsdagen: 3 mio. kr.

Støtte i hverdags/hjemmelivet i bo- og støttetilbud: 4,5 mio. kr.

Aktiviteter i hverdags/hjemmelivet (Ledsageordningen): 2,5 mio.kr.

 

- Ledsageordningen er en bevilget ordning om ekstern ledsagelse for borgere med et handicap bosat i et botilbud. Når der afsættes flere penge til bevilget ledsagelse, frigøres der samtidig personaletimer i botilbuddene, som kan bruges på at arrangere oplevelser og aktiviteter for de borgere, der ikke er bevilget ledsagelse.

 

Ekstra 1,2 mio. kr. til aktiviteter

Ud over de 10 mio. kr., som Byrådet har tildelt handicapområdet, har Ældre- og Handicapforvaltningen fundet yderligere 1,2 mio. kr. til området, der skal gå til flere aktiviteter i botilbuddene. Det er afdelingen OK Aktiv (det tidligere Aktiviteter i plejeboliger), der skal sørge for mere liv og flere oplevelser i handicapbotilbuddene.