Spring til indhold
Nyhed

Røgfrit Odense ruller partnerskabsprogram ud

02-10-2017

I dag har Røgfrit Odense præsenteret det kommende partnerskabsprogram for byens virksomheder og uddannelsesinstitutioner. Det nye partnerskabsprogram inviterer Odenseanske virksomheder, uddannelsesinstitutioner, organisationer, kulturinstitutioner, arbejdspladser og foreninger til at gå sammen med kommunen om at løfte visionen om en røgfri by i 2030. 
 

Vicedirektør på University College Lillebælt, UCL, Charlotte Høy Worm (tv) og formand for Sundhedsudvalget i Odense Kommune, Brian Dybro (SF) (th) skriver under på partnerskabsaftale omkring Røgfrit Odense. Fotograf: Robert Wengler/Odense Kommune.

Omkring 50 repræsentanter for Odenses virksomheder og uddannelsesinstitutioner var i dag mødt op til kickoff på Røgfrit Odenses partnerskabsprogram.
 

I februar i år vedtog Odense Byråd en vision om, at Odense som en røgfri by i 2030. En vision, der også rummer en målsætning om, at ingen børn og unge under 18 år ryger i 2025. Men for at kunne realisere visionen er tanken, at hele byen skal gå sammen. Derfor har Røgfrit Odense inviteret en række Odense aktører til at indgå partnerskaber som skal hjælpe børn, unge og voksne i Odense med at blive røgfri.


- For at vi kan lykkes med visionen om et røgfrit Odense er partnerskaber vigtige byggesten. Partnerskaberne skal være med til, at vi sammen skaber de gode rammer for, at vores børn og unge slipper for en farlig afhængighed og de skadelige følgevirkninger, den har. Partnerskaber skal også være med til at sikre, at vi hjælper odenseanerne med at holde op med at ryge. Det er nemlig et ønske hos de fleste rygere, og vi har alle en interesse i at styrke sundheden i Odense og samtidig være med til at støtte op om et langt liv og flere gode leveår for alle, der bor, uddanner sig og arbejder i Odense, siger Brian Dybro (SF), som er formand i Sundhedsudvalget i Odense Kommune. 


Rygestop for alle unge 
I 2017 ryger 17 % af odenseanerne dagligt. Ambitionen med Røgfrit Odense er at reducere det til 2% i 2030 og så skal de 9 børn og unge under 18, der ugentligt begynder at ryge i Odense elimineres helt.  


- Vi ved, at mange rygere er begyndt at ryge i ungdomsårene, hvor tobakken bliver en del af ungdomskulturen og fællesskabet. Jo tidligere man begynder at ryge, jo større er risikoen for, at man bliver afhængig, og jo sværere er det at stoppe igen. Derfor er børn og unge i Odense en vigtig målgruppe for at indfri visionen. Vi ved, at rygning smitter - og at det kan være svært at holde op med at ryge, når man først er begyndt. Derfor er det vigtigt, at vi står sammen og hjælpes ad med at forebygge, at børn og unge begynder at ryge, og hjælpe dem, der ønsker at stoppe, siger Brian Dybro. 


Røgfri rollemodeller 
University College Lillebælt, UCL, er en af de uddannelsesinstitutioner, der i dag skrev under på en partnerskabsaftale med Røgfrit Odense. 


- Vi indgår et partnerskab med Røgfrit Odense, fordi vi oplever, at der stadig er mange af vores studerende, der ryger. Sammen med Røgfrit Odense vil vi arbejde for at skabe røgfrie fællesskaber. Derudover er vi meget optagede af at få kommende lærere og pædagoger til at gå forrest, så børn og unge i fremtiden ikke tænder den første cigaret, siger rektor Erik Knudsen. 


I samarbejde med UCL sætter Røgfrit Odense fem onsdage i efteråret fokus på et røgfrit studiemiljø og rygestop. De studerende bliver budt på dampende varm kaffe og en snak med tobaksrådgivere fra Røgfrit Odense, når de går i kantinen i formiddagspausen. Og udover at de studerende får gratis kaffe, er der også et tilbud om gratis rygestop-kursus, til de studerende og medarbejdere, der ønsker det.


13 partnerskabsaftaler i hus
En af de virksomheder, der skrev under på en partnerskabsaftale i dag var firmaet Semvac. 


- Vi indgår partnerskab med Røgfrit Odense, fordi det falder rigtig godt i tråd med det, vi selv arbejder med i vores virksomhed. Vi håber samtidig på at kunne bidrage med den gode historie, for hos os arbejder vi på at blive røgfri virksomhed fra 31/12 i år. Den beslutning er primært blevet skabt og driblet igang fra medarbejdernes side, ellers tror jeg heller ikke, det kunne lykkes. Vi har som ledelse sået et frø, og så kommer resultaterne langsomt men sikkert. Og i forbindelse med partnerskabet, håber jeg på, at et af de rygestopskurser, Røgfrit Odense kan tilbyde, kan være med til at hjælpe de sidste medarbejdere, der ryger hos os, med endelig at blive røgfri, siger produktionschef Christa Steenholdt.


Udover UCL og Semvac underskrev Røgfrit Odense i dag også partnerskaber med Mulernes Legatskole, Syddansk Erhvervsskole, FynBus, Tietgen, Odense Renovation, Hjerteforeningen, Skt. Knuds Gymnasium, Elsesminde Produktionshøjskole, Fyns HF-Kursus, Odense Filmværksted og Fyns Almennyttige Boligselskab.

Røgfrit Odense melder, at endnu flere partnerskaber er lige på trapperne.  


Fakta
Røgfrit Odense er en afdeling i Odense Kommune, der arbejder med at indfri visionen om et røgfrit Odense. 
 

I Røgfrit Odense forstås rygning som brugen af cigaretter, e-cigaretter, snus, vandpibe, pibe, cigarer og cerutter.


Røgfrit Odense vil løbende hjælpe partnerne på deres vej mod mere røgfrihed samt stå for at udbrede og formidle partnernes indsatser til læring og inspiration for andre. Røgfrit Odense tilbyder blandt andet hjælp med udarbejdelse af en rygepolitik, gratis rygestopforløb og gratis informationsmaterialer.

Kontaktinformation

Brian Dybro, (SF), formand for Sundhedsudvalget, Odense Kommune, telefon 2462 1118

Erik Knudsen, rektor, University College Lillebælt, UCL, telefon 2960 5988
Christa Steenholdt, produktionschef, Semvac, telefon 6163 4386