Spring til indhold
Nyhed

Respekt for medarbejdere der går i alkoholbehandling

24-01-2017

I anledning af kampagnen har Alkoholbehandlingen i Odense Kommune arrangeret events i samarbejde med virksomheder og andre i kommunen i perioden fra 24. januar og frem til 6. marts. Med kampagnen ønsker Alkohol & Samfund og TrygFonden også at gøre arbejdspladserne opmærksomme på kommunernes gratis behandlingsmuligheder.

 

- Kollegerne er som regel de første, der opdager, hvis en kollega stille og roligt er kommet til at drikke for meget. Kampagnen handler om at have respekt for den kollega, der vælger at gøre noget ved det. Vi har en række gode råd og forslag til, hvordan man kommer i gang med at hjælpe i den situation. Vi vil rigtig gerne rådgive og hjælpe den enkelte arbejdsplads, kollega eller leder med dette, hvis de kontakter os siger Elisabeth Jessen, leder af Alkoholbehandlingen i Bjergegade 15 c i Odense.

 

Se kampagnen og tag en alkoholtest på www.hope.dk, der også henviser til Alkolinjen 80 200 500, der rådgiver virksomheder om, hvordan de hjælper en medarbejder, der har behov for alkoholbehandling. Kampagnen bakkes op af Dansk Industri, Danmarks største erhvervsorganisation, der støtter indsatsen med at få kampagnens budskab ud til de danske virksomheder.

 

På odense.dk kan man læse konkret om kommunens gratis alkoholbehandling, der omfatter både samtaler, familierådgivning, anonym rådgivning og ambulant behandling.

 

- Der er velfungerende medarbejdere rundt omkring på vores arbejdspladser, der drikker for meget – men alligevel endnu formår at passe deres arbejde. Jeg håber, at kampagnen vil få både medarbejdere, kolleger og ledelsen til at tage fat på problemerne, inden de bliver så store, at det risikerer at ende i en afskedigelse, siger Elisabeth Jessen fra Alkoholbehandlingen i Odense.

 

Alkohol & Samfund og TrygFonden har i anledning af kampagnen spurgt direktøren, den HR-ansvarlige eller anden leder i 312 virksomheder, om de tror, at en eller flere ansatte har et alkoholproblem. Det svarer næsten hver femte ja til. Overforbrug af alkohol koster årligt danske virksomheder 370.000 ekstra sygefraværsdage og over 7 mia. kroner i omkostninger til tabt produktion. Læg hertil de personlige omkostninger, som et skjult alkoholproblem har for medarbejderens børn, ægtefæller, familie og kolleger. Samtidigt er mange ledende medarbejdere eller direktører ikke klar over, at en kollega med alkoholproblemer kan få gratis, professionel og anonym alkoholbehandling i kommunen – i mange tilfælde kan det foregå uden en sygemelding fra jobbet.

 

Opbakning fra kolleger og arbejdsgiver er vigtigt

”Chancen for et vellykket behandlingsforløb er større, hvis det er arbejdspladsen og ikke for eksempel skadestue eller sygehus, der henviser. Modsat hvad mange tror, så er alkoholbehandling ikke ensbetydende med en sygemelding eller døgnindlæggelse. De fleste behandlingsforløb i foregår i dagtimerne i form af samtaleterapi, og de allerfleste kan sagtens passe deres job samtidigt,” siger Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund.

 

Alkoholproblemer findes i alle brancher og faggrupper – blandt medarbejdere med lang såvel som kortere uddannelse. Men alkohol er et tabu på mange arbejdspladser, og det fremgår også af Alkohol & Samfund og TrygFondens nye meningsmåling blandt 312 virksomheder, at mange af de adspurgte direktører, ledere eller HR-ansvarlige synes, at en medarbejdersamtale om alkohol er ”lidt svær” eller ”direkte pinlig”.

 

”Det er vigtigt, at virksomhedens ledelse åbenlyst bakker op om at støtte medarbejdere, der drikker for meget – det gør det nemmere at tage beslutningen om at gøre noget ved sit alkoholproblem. De danske arbejdspladser har over en bred kam – både små, mellemstore og store virksomheder – potentiale til at medvirke aktivt til at få flere i alkoholbehandling,” siger Peter Konow.

 

Frit valg mellem behandlingsstederne

Dansk Industri bakker op om kampagnen ved at kommunikere budskabet om alkoholbehandling ud til sine medlemsvirksomheder.

 

”Et skjult alkoholforbrug har store konsekvenser for de danske virksomheder, fordi det fører til flere sygedage og tabt produktion. Derfor er det vigtigt, at vores medlemmer kender til mulighederne for at tilbyde behandling til medarbejdere, der har et alkoholproblem, så de kan få genskabt et godt arbejdsliv, både til gavn for dem selv, deres familier og deres arbejdsplads, ” siger kommunikationsdirektør i Dansk Industri, Marion Hannerup.

 

Peter Konow understreger, at der kan være forskel i behandlingen fra kommune til kommune, men alle kan frit vælge, i hvilken kommune de vil starte i ambulant behandling betalt af det offentlige. Det kan være i den kommune, man bor, i den kommune hvor arbejdspladsen ligger eller en helt tredje kommune. Man behøver med andre ord ikke gå i behandling i hjemkommunen, hvis det passer bedre at benytte en anden kommunes tilbud.

 

Hver anden kender nogen, der drikker for meget

Der går i gennemsnit 11 år inden en person med overforbrug af alkohol kommer i behandling, når det gælder offentlig behandling. En meningsmåling blandt danskerne fra december sidste år viser, at over halvdelen af danskerne har en eller flere kollegaer, familiemedlemmer, venner eller andre i omgangskredsen, de mener drikker for meget. Der er med andre ord rigtigt mange danskere, der har alkoholproblemer tæt inde på livet, selv om der er adgang til gratis og effektiv behandling hos kommunen.

 

”Alt for mange går rundt med et alkoholproblem i årevis, inden de kommer i behandling. Det har en lang række af negative følgevirkninger både for den drikkende selv og for omgivelserne – ikke mindst for familien, børnene og arbejdspladsen. Med Respektkampagnen hylder vi medarbejdere, der har modet til at gå i behandling og virksomheder, der har modet til at tale åbent om alkoholproblemer og støtte op om medarbejdere, der ønsker at gå i behandling,” siger Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden.

 

Kampagnen kan ses på hope.dk og løber i perioden 24. januar til 6. marts 2017.

 

Se yderligere fakta om kampagnen, de nævnte undersøgelser og alkoholproblemer i Danmark neden for.

 

 

Om RESPEKT kampagnen og baggrunden for kampagnen

Siden 2007 har alle haft ret til gratis alkoholrådgivning og behandling gennem deres kommune. Det er der desværre mange, der ikke ved, og der går i gennemsnit 11 år, før en person med et alkoholoverforbrug søger hjælp hos kommunen.

 

Derfor iværksætter Alkohol & Samfund og TrygFonden nu en kampagne, der skal oplyse danske arbejdspladser om kommunernes gratis og skræddersyede alkoholbehandlingstilbud. De kommende uger vil kampagnen via film, lokale events og sociale medier vise respekt og give et skulderklap til medarbejdere, der har modet til at gå i behandling og virksomheder, der har modet til at tale åbent om alkoholproblemer og støtte op om medarbejdere, der ønsker at gå i behandling..

 

Mere info om kampagnen kan ses på hope.dk, hvor man også anonymt kan teste, om alkoholforbruget er for højt og hvor der også henvises til Alkolinjen, hvor virksomheder kan få vejledning til, hvordan de hjælper en medarbejder, der har behov for alkoholbehandling. En række kommuner bakker op om kampagnen og Dansk Industri, som er Danmarks største erhvervsorganisation, støtter indsatsen med at få kampagnens budskab ud til de danske virksomheder..

 

Om kommunernes behandlingsgaranti

Kommunerne har siden strukturreformen i 2007 haft ansvaret for alkoholbehandling og oplysning om det til borgerne. Den kommunale alkoholbehandling er beskrevet i Sundhedslovens § 141, og giver borgere med alkoholproblemer fire rettigheder:

 

 1. Alkoholbehandlingen er et gratis tilbud.
 2. Borgere med alkoholproblemer kan henvende sig anonymt.
 3. Alkoholbehandlingen iværksættes senest 14 dage efter at borgeren har henvendt sig.
 4. Borgere kan henvende sig til et hvilket som helst kommunalt finansieret ambulant alkoholbehandlingstilbud. uanset hvor man bor. Man behøver således ikke gå i behandling i hjemkommunen, hvis det passer bedre at benytte en anden kommunes tilbud.

 

Om alkoholforbruget i Danmark

Når der justeres for BMI, rygning og fysisk inaktivitet, er der blandt personer, der overskrider Sundhedsstyrelsens højrisikogrænse for alkoholindtag, eller blandt personer med en alkoholrelateret diagnose, i Danmark årligt:

 

 • 190.000 ekstra dage med kortvarigt sygefravær blandt personer, der drikker over højrisikogrænsen, i forhold til personer, der ikke drikker over højrisikogrænsen.*)
 • 180.000 ekstra dage med langvarigt sygefravær blandt personer, der drikker over højrisikogrænsen, i forhold til personer, der ikke drikker over højrisikogrænsen.*)
 • 430 ekstra nytilkendte førtidspensioner.*)
 • Ekstra omkostninger på 360 mio. kr. til behandling og pleje. *)
 • Ekstra omkostninger på 7,7 mia. kr. ved tabt produktion.*)
 • 2.900 dødsfald.*)
 • 32.000 tabte leveår blandt mænd og 10.000 tabte leveår blandt kvinder.*)
 • De personer, der kommer i offentligt finansieret alkoholbehandling på alkoholbehandlingscenter, har i gennemsnit haft et alkoholoverforbrug i knap 11 år, inden personen første gang startede på alkoholbehandling. Mænd har generelt haft flere år med overforbrug end kvinder, inden de kommer i offentligt finansieret alkoholbehandling. Denne tendens har været nogenlunde uændret gennem perioden 2008-2013.**)
 • Ifølge Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har 585.000 personer I Danmark et skadeligt alkoholforbrug og 140.000 er afhængige af alkohol.**)
 • Ifølge Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut har personer der kommer i behandling på et offentligt finansieret alkoholbehandlingscenter i gennemsnit haft et alkoholoverforbrug i knap 11 år, inden personen første gang startede i alkoholbehandling. Mænd har generelt haft flere år med overforbrug end kvinder, inden de kommer i offentligt finansieret alkoholbehandling. Denne tendens har været nogenlunde uændret i perioden 2008-2013. **)
 • Ifølge Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut er alkoholforbruget i Danmark faldet siden 1990’erne, og andelen af personer, der drikker over højrisikogrænsen for alkoholindtagelse, er også faldet fra 2010 til 2013. Det er dog uvist, hvordan det faldende alkoholindtag på befolkningsniveau har påvirket andelen af personer med skadeligt alkoholforbrug og andel med alkoholafhængighed.**)
 • De fleste med alkoholproblemer kommer i behandling på eget initiativ. Til gengæld er andelen af vellykkede behandlingsforløb højere hos personer, der er gået i behandling på foranledning af arbejdspladsen and hvis det er dem selv, lægen eller familien, der har sendt dem til behandling.***)

 

Kilder: *) Sygdomsbyrden i Danmark: Risikofaktorer. 2016. Udarbejdet for Sundhedsstyrelsen af Statens Institut for Folkesundhed, Syddansk Universitet.

https://www.sst.dk/da/sygdom-og-behandling/~/media/C3ACA2467BEE41B49726532872563FFA.ashx

 

**) Alkoholstatistik 2015. Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.https://www.sst.dk/da/udgivelser/2015/~/media/AD0E935AE31446C4AA09250B270A780B.ashx

 

***) Alkoholbehandlingen i Danmark 2014. Udgivet i 2016 af Sundhedsdatastyrelsen

Det siger danskerne om alkoholproblemer

 • En Userneeds meningsmåling med 1.008 respondenter udført i december 2015 blandt 30-70 årige viser, at 53 procent af danskerne har en eller flere personer i familien, vennekredsen eller blandt kollegerne, der efter deres mening drikker for meget.
 • En Userneeds meningsmåling udført i november 2016 blandt 312 danske virksomheder med op til 250 medarbejdere viser følgende (meningsmålingens respondenter er ledende medarbejdere, dvs. enten en direktør, en HR ansvarlig eller anden leder i virksomheden):

 

 • I næsten hver femte virksomhed tror en ledende medarbejder (direktøren, den HR ansvarlige eller anden leder), at en eller flere medarbejdere har et alkoholproblem
 • I næsten hver femte virksomhed har ledelsen bedt en eller flere medarbejdere om at gå i behandling
 • Mere end 70 procent svarer, at en samtale med en medarbejder med en medarbejder, der måske har et alkoholproblem, er meget svær, pinlig eller lidt svær
 • Næsten 40 procent er ikke klar over, at medarbejdere med alkoholproblemer kan få gratis, professionel alkoholbehandling hos kommunen.
 • 46,5 procent er ikke klar over, at man i mange tilfælde kan passe et arbejde samtidigt med, at man er i alkoholbehandling.

 

 

For yderligere information og interviews:

 

 

 • Peter Konow, direktør i Alkohol & Samfund. Tlf. 5059 1473. Mail: pko@alkohologsamfund.dk
 • Anette Søgaard Nielsen – forsker, projektdirektør og bestyrelsesformand i Alkohol & Samfund. Tlf. 2913 5825 . Mail: ansnielsen@health.sdu.dk
 • Mette Meldgaard, programchef i TrygFonden. Tlf. 2058 5645. Mail: mm@trygfonden.dk
 • Dansk Industri: yderligere kommentarer fås hos pressekoordinator Bo Hjuler. Tlf. 2328 4912. Mail:boh@di.dk