Spring til indhold
Nyhed

Overgangen fra sygehus til hjemmepleje skal forbedres

15-05-2017

Overgangen fra behandling på sygehus til hjemmepleje fungerer ikke altid optimalt. Særligt hos skrøbelige, ældre borgere kan skiftet skabe bekymring og utryghed. Et nyt samarbejde med OUH og oprettelsen af et 'akut-team' af sygeplejersker i kommunen skal gøre overgangen så tryg og sikker som mulig og forebygge genindlæggelser. 

Efter udskrivelse fra sygehus kan ældre borgere ofte have brug for, at pleje og behandling fortsætter i hjemmet i en periode. Det kan være i form af enten hjemmepleje eller et rehabiliteringsophold - indsatser der visiteres af kommunen. Overgangen kan være svær, fordi sygehuset naturligvis ikke har overblik over kommunernes samlede tilbud, og fordi borgerne ofte er svækkede efter sygdom.

"Jeg hører alt for ofte fra ældre borgere og pårørende, som ikke synes overgangen fra sygehus til hjemmepleje fungerer godt nok. De oplever ikke tilstrækkelig sammenhæng, hvilket kan skabe forvirring og utryghed. Det er en problemstilling, jeg tager meget seriøst, og som jeg ønsker forbedret med to konkrete initiativer", siger Ældre- og Handicaprådmand, Brian Skov Nielsen (EL)

Besøg allerede på sygehuset

Ét af de nye initiativer er, at kommunen besøger patienter i målgruppen allerede, mens de er indlagt på OUH Odense. Dette har været kørt som forsøgsprojekt i 2016, og resultaterne har været så gode, at det nu er blevet almindelig praksis i Odense.

Brian Skov Nielsen uddyber:

"Vores erfaringer viser, at borgerne er glade for at få en tidlig afklaring på, hvad der venter, når de kommer hjem. Og samtidig bliver vi også mere skarpe på, hvad det er for en opgave, der venter os, så vi kan få alt tilrettelagt bedst muligt. Det har været nødvendigt, og jeg er ikke i tvivl om, at det gode samarbejde mellem os og sygehuset vil give mere sammenhæng, tryghed og livskvalitet for borgerne." 

På besøget vurderes borgerens umiddelbare behov for hjælp i hjemmet, og den snarlige udskrivelse planlægges i fællesskab. Dette sker i samarbejde med borger og evt. pårørende og personale på OUH. Samtidig yder kommunens rehabiliteringsrådgivere relevant rådgivning og vejledning om valg af plejeleverandør samt kommunale såvel som frivillige tilbud.

Akut-team af sygeplejersker

Et andet initiativ er oprettelsen af et akut-team af sygeplejersker, som blandt andet kan varetage opgaver, som hidtil har krævet indlæggelse på sygehus. De færre sygehusbesøg vil skabe mere tryghed og ro, da borgeren kan blive hjemme i vante omgivelser.

Derudover vil initiativet forebygge forværring af sygdom og sikre, at der efter udskrivelse altid er den nødvendige sygeplejefaglighed til at følge op på sygehusets pleje- og behandlingsindsats. Oprettelsen af et akut-team indebærer også et tættere samarbejde med OUH. Den præcise udformning skal aftales de kommende måneder. Her skal det sikres, at der hele tiden er direkte og personlig kontakt mellem kommunens og sygehusets sundhedsfaglige personale.

Oprettelsen af akut-teams er en del af regeringens indsats for at sikre større sammenhæng for den ældre, medicinske patient. Ældre- og Handicapforvaltningen har fået tildelt 5-6 millioner årligt, som er øremærket til oprettelsen af akutfunktionen og til at kompetenceudvikle den kommunale sygepleje.

Ansættelser til akut-teamet vil begynde inden sommerferien, og teamet ventes at være fuldt fungerende fra årsskiftet.

Kontaktinformation

Brian Skov Nielsen, rådmand på ældre- og handicapområdet: 30604344