Spring til indhold
Nyhed

Odenses nye borgmester: Vi skal styrke velfærden

02-01-2017

Odense er i god gænge. Der bliver investeret mere end 40 milliarder kr. i byens udvikling over de næste år – i alt fra infrastruktur og i byggeprojekter, som den nye bydel omkring Thomas B. Thriges Gade. Byens iværksættere og kulturlivet sætter markante aftryk. Der bliver skabt private arbejdspladser, og brancher som robotbranchen står stærkere end nogensinde, også efter internnationale standarder.

 

Odenses nye borgmester Peter Rahbæk Juel vil bruge udviklingen til at styrke velfærden i Odense.

 

-Vi har en særlig energi i byen i de her år. Virksomhederne udvikler sig og skaber arbejdspladser. Det smitter positivt af på stemningen i hele Odense. Men skal vi holde fast i den positive udvikling, skal vi løfte den velfærd, vi leverer til børn, udsatte børn, ældre og handicappede. Det handler om at skabe en hverdag, hvor alle odenseanere kan være trygge ved, at de får den bedst mulige service. Uanset hvad de kommer ud for. Men det handler også om, at virksomheder og iværksættere efterspørger høj kvalitet i velfærden. Derfor skal vi også styrke velfærden, for at sikre byens indtægter i årene der kommer, siger Peter Rahbæk Juel.

 

Den nye borgmester vil frem mod sommeren sætte fokus på kernevelfærden med en række besøg på blandt andet daginstitutioner, skoler og plejecentre. Velfærdsbesøgene handler først og fremmest om at lytte til brugere og medarbejdere for at få et detaljere indblik i, hvad der skal til for at styrke den kommunale velfærd til børn, udsatte børn, ældre og handicappede. Det første besøg finder sted i dag på Havebæk Plejecenter.

 

Midler fra administration til velfærd tæt på borgere

For at styrke velfærden i byen vil Peter Rahbæk Juel stille sig aktivt bag implementeringen af det Velfærdsværn i kommunens budget for 2017, der omfordeler 50 mio. kr. fra den kommunale administration til ansatte, der arbejder med den nære velfærd tættest på borgerne. Dertil kommer den skattestigning på ét procentpoint, af forligspartierne kaldet ’velfærdsprocenten’, som de næste år udløser 300 mio. kr. som alle er øremærket til flere hænder på velfærdsområderne.

 

-Nu skal jeg ud og have gode råd fra brugere og medarbejdere. Noget af det, jeg vil være særligt opmærksom på er, hvordan vi kan sikre højere trivsel og færre sygedage blandt de medarbejdere, der leverer velfærden. Men vi skal også skabe rum til at finansiere højere kvalitet i vores velfærd. Vi er på vej til at sikre flere indtægter, fordi vores virksomheder er i en god udvikling, hvor de skaber job. Samtidig har vi velfærdsprocenten, der alene går til bedre velfærd for børn, udsatte børn, ældre og handicappede. Derudover skal vi også målrettet udmønte beslutningen om Velfærdsværnet i dette års budget, der flytter midler fra administrationen til de medarbejdere, der i det daglige leverer velfærden tæt på borgerne. Det er den helt rigtige prioritering, siger Peter Rahbæk Juel.

 

Afgørende at få ledigheden ned

Sammen med et styrket fokus på velfærd bliver lavere ledighed den afgørende prioritet for Peter Rahbæk Juel. For lavere ledighed forbedrer grundlaget for at investere i velfærd. Men for den nye borgmester er det ligeså vigtigt, at lavere ledighed er den direkte vej til at sikre, at flest mulige odenseanere får gavn af den positive udvikling byen er inde i.

 

-Når jeg kæmper for, at Odense skal være en tryg by for alle, mener jeg også, det skal være en by, hvor ingen bliver koblet af udviklingen. Vi skal ikke have grupper, der står uden for i ledighed og ser på, at resten af byen udvikler sig. Alle skal have del i velstanden, og de muligheder der følger med. Derfor er det kritisk, at Odense har en ledighed over landsgennemsnittet og helt afgørende, at vi får flere i job. Heldigvis har vi gode forudsætninger. Flere brancher – som bygge- og robotbranchen – skaber job både til akademikere, faglærte og folk med kortere uddannelse. Vi skal bare være dygtigere til at få vores ledige over i de åbne job, siger Peter Rahbæk Juel.

 

Fakta:

Peter Rahbæk Juel er fra 1.1.2017 ny borgmester i Odense Kommune. Han er socialdemokrat og overtager borgmesterposten fra partifællen Anker Boye.

 

Han har siddet 11 år i Odense Byråd, været rådmand for Odense Kommunes Ældre- og Handicapforvaltning fra 2008 – 2009 og rådmand for Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen fra 2010 – 2013.

Han har senest arbejdet som Sekretariatschef i Byg til Vækst, der arbejder med at udvikle byggebranchen på Fyn og få unge og ledige i job og uddannelse.

 

Peter Rahbæk Juel er 39 år og har taget en BA i historie fra Syddansk Universitet. Han er opvokset i Skjern, og har været bosat i Odense siden 1996. Han bor i dag i Odenses Skibhuskvarter med sin kone og to børn.