Spring til indhold
Nyhed

Odense-modellen skal afhjælpe klimaudfordringerne

16-06-2017

Odense er udvalgt til at deltage i projekt Regn & Byer, og kommunen har sammen med VandCenter Syd modtaget 250.000 kroner til udvikling af værktøjet "Odense-modellen". Værktøjet skal være med til at screene og give overblik over de rette klimaløsninger til et bestemt område.

Alt tyder på, at klimaudfordringerne bliver større i fremtiden, og det kræver nye løsninger. Dem vil Odense gerne være med til at udvikle, og partnerskabet bag Regn & Byer udvalgte tidligere på året byen til at deltage i projekt Regn & Byer, som har til formål at fremme og kvalificere investeringer i klimatilpasning samt styrke samarbejdet mellem kommuner og vandforsyninger.
 
Med udvælgelsen fulgte 250.000 kroner, som bliver brugt til udviklingen af en model for en "SIKKER" helhedsplan, der skal være:

•    Samfundsøkonomisk
•    Inddragende
•    Klima-Klar
•    Enkel
•    Resilient 

Planen skal kunne anvendes af kommuner i hele landet. Den skal give et hurtigt overblik over de bedste klimaløsninger, så beslutningstagere og bygherrer kan ruste byerne til fremtidens klimaudfordringer.
 
Odense-modellen bliver udviklet på tværs af By- og Kulturforvaltningens afdelinger og i samarbejde med VandCenter Syd, og den skal blive en del af fremtidige projekter. Det er således tanken, at modellen kan indgå i større eller mindre skala, når der bliver udarbejdet lokalplaner.
 
- Der er ingen tvivl om, at vi får brug for god og effektiv klimatilpasning i fremtiden. Hverdagen skal ikke være fyldt med bekymringer om næste skybrud, så vi skal tænke i løsninger, og her er et tæt samarbejde med VandCenter Syd naturligt. Desuden skal vi huske på, at det er borgernes penge, så vi skal have mest mulig klimatilpasning for dem. Jeg er glad for, at Odense deltager i Regn & Byer, og det bliver interessant at se resultatet, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).
 
Hos VandCenter Syd er der glæde over samarbejdet, for kloakrør under jorden er ikke længere svaret på udfordringerne med skybrud og hverdagsregn.
 
- Kloaknettet - som vi driver - er presset af store mængder regn, som vi får nu og i de kommende år. Der er derfor behov for at tænke ud af boksen og se regnvand som en ressource, der kan gøre gavn på overfladen. Ved at investere i klimaløsninger kan vi tackle fremtidens klimaudfordringer og på samme tid tilføre byrummet grønne og rekreative elementer. Byfornyelse er nemlig en blandt flere sidegevinster ved klimtilpasning - og det kommer borgerne til gode. Vi ser meget frem til Odense-modellen, der vil give nyttige værktøjer og styrke det gode samarbejde, vi har med Odense Kommune, siger Gerda Hald, vicedirektør hos VandCenter Syd.
 
Udover Odense deltager Lemvig, Roskilde og Assens ligeledes i Regn & Byer, og den 21. juni kommer de tre kommuner samt sekretariatet bag kampagnen til Fyn. Her skal de blandt andet at besøge Skibhuskvarteret, hvor Odense Kommune og VandCenter Syd allerede er i gang med et spændende projekt, som har til formål at klimatilpasse og skabe et grønnere kvarter på samme tid.
 
- I Regn & Byer er vi meget begejstrede for projektet i Odense. Projektet bygger på et tæt samarbejde mellem kommunen og VandCenter Syd, og vi har store forventninger til, at Odense-modellen vil kunne inspirere andre kommuner og vandselskaber til at søge alternative løsninger på klimatilpasning - løsninger, som er både bedre og billigere, siger Pelle Lind Bournonville, projektchef hos Realdania.
 
Odenses projekt i Regn & Byer begyndte i februar 2017, og det er forventningen, at projektet bliver afsluttet i udgangen af august 2017. Det er målsætningen, at Odense-modellen vil lette arbejdsgangene ved at give fagfolk et konkret værktøj til at vælge den rette klimaløsning.
 
Bag Regn & Byer står et partnerskab bestående af Realdania, Miljøstyrelsen, DANVA, KTC samt Forsikring & Pension. De er blevet enige om at arbejde sammen om at fremme og kvalificere klimatilpasning med merværdi gennem et styrket samarbejde mellem kommuner og vandselskaber. Kampagnen startede i 2016 og afsluttes i 2019.

Læs mere på www.regnogbyer.dk 

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf. 20 91 10 31
Gerda Hald, vicedirektør, VandCenter Syd, tlf. 63 13 24 00 
Pelle Lind Bournonville, projektchef, Realdania, tlf.: 29 69 52 06