Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune vil ikke trække penge ud af Fjernvarme Fyn

22-03-2017

Det har vakt stor medieomtale, at Eniig Varme i Herning har fået lov at opkræve forrentning af indskudskapitalen hos sine kunder, denne mulighed har Fjernvarme Fyn og en række andre fjernvarmeselskaber også ansøgt Energitilsynet om.

I den forbindelse er der fra flere sider blevet advaret mod, at kommunerne ville kunne bruge muligheden til at hæve varmepriserne for at trække penge ud af fjernvarmeselskaberne til kommunekassen.

 

Dette vil dog ikke blive tilfældet i forhold til Fjernvarme Fyn, der er ejet af Odense Kommune og Nordfyns Kommune.

Her ligger det nemlig fast, at penge fra en eventuel forrentning kun skal bruges på at drive, konsolidere og udvikle fjernvarmeselskabet.

 

Da et enigt byråd i Odense den 14.januar 2015 besluttede at lade Fjernvarme Fyn ansøge om muligheden for forrentning af indskudskapitalen, blev det i byrådsbeslutningen fastslået, at:

”Udgiften til forrentningen vil blive indregnet i varmeprisen med det formål, at midlerne forbliver i Fjernvarme Fyn Holding-koncernen og anvendes til udvikling af koncernens aktiviteter inden for de i vedtægtsbestemmelserne angivne energirelaterede formål”.

 

- Jeg bakker fuldt ud om den beslutning, som et samlet byråd tog i januar 2015, og som sikrer, at pengene bliver i fjernvarmeselskabet og bruges til gavn for forbrugerne. Den lave varmepris er et stort aktiv for Odense, og jeg vil ikke være med til at trække ekstra penge fra fjernvarmekunderne for at finansiere andre kommunale opgaver, siger Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

 

Hvis Fjernvarme Fyn får lov til at forrente indskudskapitalen, så vil sagen igen skulle forelægges Økonomiudvalget i Odense.

 

Vedhæftet er det lukkede dagsordenspunkt fra 14. januar 2015, da der er tale om et lukket punkt, er enkelte fortrolige oplysninger overstreget.