Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune vil have større effekt af indsatser på beskæftigelsesområdet

18-01-2017

Ledigheden i Odense er dette årtis største udfordring for hele byen - for hele kommunen. Odense har 5.500 ledige, hvis eneste udfordring er, at de mangler et job at stå op til hver morgen. Omlægningen vil berøre knap 300 ud af mere end 1.500 medarbejdere i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

- Vi præsenterer vore politikere for en plan, som direkte tager udgangspunkt i byrådets beskæftigelsespolitik fra 2016. Vi skal bevare de indsatser, der skaber den største effekt i arbejdet med at få folk i uddannelse og job. Dér skruer vi op for indsatsen. Hvis effekten ikke er stor nok, så omlægger eller lukker vi, siger adm. direktør René Junker, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen.

 

Analyser viser, at flere af indsatserne ikke har den fornødne effekt og derfor bør omlægges eller lukkes. Det gælder blandt andet Bygningsrenovering, Pensionistservice og Flådestyring, som ikke i tilstrækkelig grad nedbringer ledigheden i Odense Kommune.

 

- Vi ved, at jobrettede samtaler kombineret med en virksomhedsrettet tilgang har den største effekt på ledigheden. Det er samtidig et element og et krav i de seneste reformer på beskæftigelsesområdet. Vi skal således investere i en virksomhedsrettet indsats, der er båret af en jobrettet samtale. Det er slut med mere kunstige miljøer, der skal forsøge at ligne virkeligheden på en arbejdsplads, siger René Junker.

 

Medarbejderne i Bygningsrenovering, Pensionistservice og Flådestyring blev tirsdag orienteret og varslet om konsekvenserne af forslaget til det politiske udvalg. Planen skal endelig behandles i byrådet onsdag den 22. februar. Tirsdag blev medarbejderne i en række andre afdelinger i forvaltningen ligeledes orienteret om, at deres afdeling vil blive lukket administrativt på grund af begrænsede effekter.

 

Politikerne skal tage stilling til en plan, der samlet omprioriterer midler fra mindre effektive aktiveringsindsatser for 48,4 mio. kr., fra 2017 og frem. De sparede midler anvendes i stedet til afholdelse af flere jobrettede samtaler med de ledige samt en forbedret virksomhedsrettet indsats. Derudover frigøres der midler til at dække den økonomiske ubalance, som opstod i BSF i 2016. En af hovedårsagerne til disse økonomiske udfordringer var forskellige nye krav til sagsbehandlingen, som indgår i beskæftigelsesreformerne.

 

Omlægningen i BSF kommer til at berøre så mange medarbejdere, at der oprettes en Jobbank med ledige stillinger i forvaltningen. Heri placeres alle opsigelsestruede medarbejdere. Medarbejdere placeret i Jobbanken har førsteret til en ledig stilling inden for samme stillingskategori, hvis de matcher kravene til jobbet.

 

Se sagen på dagsordenen for det politiske udvalg på www.odense.dk via dette link:

http://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/social-og-arbejdsmarkedsudvalget?DagsordenID=243