Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune sætter fornyet fokus på pædagogen i skolen

05-09-2017

Med folkeskolereformen har pædagogerne fået en ny og anderledes rolle på skolerne. Odense Kommune og pædagogernes fagforening BUPL Fyn er gået sammen om at sætte fokus på, hvordan pædagogerne i højere grad kan blive bragt i spil til gavn for elevernes trivsel og læring.

Pædagogernes kerneopgave er ændret med folkeskolereformen. Fra oftest at møde børnene efter skole, spiller de i dag en ny og vigtig rolle i forhold til elevernes trivsel og læring gennem hele skoledagen.

Den ændrede kerneopgave har ført til nye arbejdsgange og ændrede måder at organisere opgaverne på, hvilket har medvirket til et højt sygefravær og lav trivsel blandt nogle skolepædagoger. Det har fået Odense Kommune og fagforening BUPL Fyn til at gå sammen om at sætte fornyet fokus på pædagogen i skolen.

- Skolepædagogernes rolle i en folkeskole, der er midt i en reform, har uden tvivl været udfordret. Det har vi ønsket at lave om på og har brugt noget energi på at arbejde med rollen som skolepædagog. Vores børn har brug for at møde voksne med en stærk faglig stolthed. Voksne, der kan arbejde sammen med andre voksne, fortæller børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R).

Hun bakkes op af formand for BUPL Fyn, Rikke Hunsdahl:

- Jeg er rigtig glad for resultatet. Med profilen af en skolepædagog får vi tydeliggjort pædagogens rolle i barnets liv, og profilen bliver et redskab til både pædagoger og skoler i arbejdet frem mod et styrket samarbejde mellem lærere og pædagoger. Det er fantastisk, at vi kan stå sammen om det og gå ud med en fælles stemme, siger Rikke Hunsdahl.

Med det fornyede fokus er der kommet en opdateret udgave af "Profil af en skolepædagog", som tematiserer skolepædagogernes arbejdsområder ud fra syv kerneområder.  Den reviderede profil for skolepædagogerne i Odense er udarbejdet i et samarbejde mellem BUPL Fyn og Børn- og Ungeforvaltningen.

Profilen tager udgangspunkt i fire temaer; skolepædagogernes kompetencer og faglighed, ledelse og organisering, kultur og ligeværdighed og det tværprofessionelle arbejde.

Computere og lige vilkår
Et andet af de konkrete tiltag, som Odense Kommune har foretaget, er, at pædagogerne får computere stillet til rådighed på samme vilkår som lærerne. På den måde kan pædagogerne forberede deres arbejde digitalt og lettere indgå i samarbejde med lærerne om elevernes trivsel og læring.

- Pædagogerne i skolen har fået nye roller, og derfor glæder det mig, at vi sammen med ledere og pædagoger har udviklet en profil, som de kan arbejde ud fra. Og naturligvis skal de have computere til af forberede arbejdet på, ligesom deres lærerkollegaer har, siger Susanne Crawley.

Kontaktinformation

Rådmand Susanne Crawley Larsen, (R), Børn- og Ungeforvaltningen, Odense Kommune. Telefon 3060 4419


Formand for BUPL FYN Rikke Hunsdahl. Telefon 4172 3907