Spring til indhold
Nyhed

Odense Bys Museer kan blive selvejende

22-03-2017

By- og Kulturudvalget kan tage første skridt mod at gøre Odense Bys Museer til en selvejende institution. Hovedparten af Danmarks statsanerkendte museer er selvejende, så beslutningen kan sidestille Odense Bys Museer med flertallet og forhåbentlig lette adgangen til fondstilskud og statslige bevillinger.

Det kommende nye H.C. Andersens Hus og det samlede Odense Bys Museer er på By- og Kulturudvalgets dagsorden den 28. marts. Det drejer sig om godkendelsen af bevillingen til anlægget af det nye H.C. Andersens Hus samt igangsættelsen af Odense Bys Museers overgang til en selvejende institution.

Bevillingen er på 305 millioner kroner og skal finansiere byggeriet af det nye H.C. Andersens Hus, som bliver opført i perioden 2018-2020. Odense Kommune medfinansierer byggeriet med 60 millioner kroner, mens Augustinus Fonden og A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal (A.P. Møller Fonden) støtter med henholdsvis 20 og 225 millioner kroner.

Når det nye H.C. Andersens Hus åbner i 2020, får Odense en markant attraktion og et unikt byggeri, og det bliver Odense Bys Museer, som får ansvaret for driften.

Indstillingen til udvalget lægger desuden op til, at Odense Bys Museer bliver omdannet til en selvejende institution for at sikre endnu bedre rammer for den fremtidige udvikling. Størstedelen af landets statsanerkendte museer er selvejende, f.eks. AROS, Den Gamle By og Moesgaard ved Aarhus. Disse har alle formået at udnytte deres status til at sikre fondstilskud, statslige bevillinger samt udvikle nye samarbejdsmuligheder.

- Jeg har gennem de seneste tre år som rådmand oplevet, hvordan den rigtige, engagerede bestyrelse kan løfte en institution og give nye muligheder for udvikling. Dette er efter min mening også den helt rigtige fremtidige løsning for Odense Bys Museer til glæde for brugerne og Odense som helhed, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

Egen bestyrelse og mere frihed

Som selvejende institution vil Odense Bys Museer få egne vedtægter og bestyrelse. Odense Kommune vil herefter ikke være inde over den daglige drift af museet. I dag fungerer By- og Kulturudvalget som bestyrelse, men fremover vil der i stedet blive udarbejdet en driftsaftale om museets forpligtelser over for kommunen.

Der har været flere forskellige modeller i spil, og med ud fra en samlet betragtning, herunder forskellige momsmæssige forhold, er det forvaltningens vurdering, at det er den mest hensigtsmæssige model at vælge. Det er desuden forventningen, at interessen for det nye H.C. Andersens Hus vil give museet en god start på livet som selvejende institution.

Dog er det forvaltningens vurdering, at det vil koste 1,6 millioner kroner årligt, såfremt Odense Bys Museer overgår til selvejende institution. Dette beløb vil blive håndteret via en budgetneutral tillægsbevilling fra Økonomiudvalget til By- og Kulturudvalget. Herudover vil der komme en afledt drift af den kommende bygning og have, som delvis vil blive finansieret indenfor eksisterende rammer i Odense Bys Museer.

Til gengæld forventer forvaltningen og museet, at den nye status give forbedrede muligheder for statslige bevillinger samt nye muligheder for udvikling af formidlingstilbud og samarbejdsmuligheder.

- Tilhørsforholdet til en stor professionel kommunal forvaltning har givet en lang række fordele, som museerne har nydt godt af gennem årene. Udviklingen går imidlertid mere i retning af en opdeling, hvor staten sætter overordnede lovgivningsmæssige rammer og yder økonomisk tilskud, hvor kommunen er tilskudsgiver og tilsynsførende, mens den konkrete institution er frigjort og kan agere inden for armslængdeprincippet og uden begrænsninger i forhold til kommunale regler og rammer. Odense Bys Museer ser frem til en spændende udvikling i de kommende år, siger museumschef Torben Grøngaard Jeppesen.

Såfremt By- og Kulturudvalget beslutter at godkende indstillingen, kommer sagen for byrådet. Hvis byrådet beslutter at gøre Odense Bys Museer til en selvejende institution, vil der senere blive forelagt en sag om stiftelse, vedtægter og bestyrelse med mere. Overgangen kan være afsluttet primo 2018.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, Odense Kommune, tlf.: 20 91 10 31

Martin Petersen, chef for Fritid og Kultur, tlf.: 30 71 43 07

Torben Grøngaard Jeppesen, museumschef ved Odense Bys Museer, tlf.: 20 90 13 10