Spring til indhold
Nyhed

Nyt behandlingstilbud skal hjælpe unge i psykisk mistrivsel

04-05-2017

De unges psykiske trivsel skal styrkes, og det skal et nyt behandlingstilbud medvirke til. 
Et enigt Sundhedsudvalg i Odense Kommune har her til aften besluttet straks at investere i et helt nyt forebyggende behandlingstilbud. Tilbuddet skal forbedre den mentale sundhed og livskvaliteten hos de 13-30-årige unge i psykisk mistrivsel. 

 
Et forebyggende behandlingstilbud

Et enigt Sundhedsudvalg i Odense Kommune har her til aften besluttet at iværksætte et helt nyt behandlingstilbud til gruppen af de 13-30-årige, som psykisk har det svært. Denne gruppe har brug for et forebyggende behandlingstilbud, der minimerer risikoen betragteligt for at blive psykisk dårlig eller ligefrem syg. Tilbuddet bygger således oven på de eksisterende kommunale og frivillige tilbud.

- Det er et faktum, at der findes en større gruppe unge, som har det psykisk dårligt. De kan ikke karakteriseres som syge, men de mistrives. Nu har vi besluttet at tilbyde dem en behandling med den type hjælp, de har brug for. Det essentielle i det nye behandlingstilbud er det forebyggende perspektiv. Jo tidligere vi sætter ind med hjælp til de unge i psykisk mistrivsel, desto mere øger vi chancerne for, at deres mentale sundhed forbliver god resten af livet, siger formand for Sundhedsudvalget Brian Dybro (SF). 

En indsats rettet mod unge i psykisk mistrivsel
Det nye behandlingstilbud kan - udover at have et forebyggende perspektiv - karakteriseres ved at være let tilgængeligt, anonymt og gratis for de unge i målgruppen at benytte. Tilbuddet giver de unge i psykisk mistrivsel mulighed for individuelle samtaleforløb samt gruppetilbud ved psykologer, og tilbuddet involverer således ikke medicinsk behandling. 

Herudover har det været vigtigt for Sundhedsudvalget, at de kommunale og frivillige tilbud såvel som det nye tilbud i   højere grad tænkes sammen for at opnå en synergieffekt.  

Fokus på mental sundhed
Behandlingstilbuddet til unge i psykisk mistrivsel ligger helt i tråd med de fokusområder, Sundhedsudvalget har valgt at opprioritere i arbejdet med den kommunale sundhed. 

- Sundhedsudvalget arbejder med sundhed på alle planer og til alle typer af borgere, men vi har et ekstra fokus på forebyggelse inden for områderne: mental sundhed og ulighed i sundhed. Hertil hører et særligt fokus på blandt andet unge i psykisk mistrivsel. 
Det nye behandlingstilbud til unge i psykisk mistrivsel rammer således lige ind i Odense Kommunes sundhedspolitiske dagsorden, siger næstformand i Sundhedsudvalget Claus Houden (V).
 
Tidsperspektiv og økonomi

Det nye behandlingstilbud igangsættes hurtigst muligt. 
Der investeres 750.000 kr. i indsatsen allerede i 2017 stigende til 1.500.000 kr. i 2018. Investeringen inkluderer ansættelsen af psykologer. 
 

Fakta:

  • 2 % af de unge i 7.-10. klasse viser tegn på psykisk mistrivsel i mindst tre ud af syv risikofaktorer, som fx ensomhed, dårlig trivsel i skolen og kontinuerligt dårligt humør.
  • 3 % af de unge på en ungdomsuddannelse viser tegn på psykisk mistrivsel i mindst fire ud af otte risikofaktorer, som fx selvskadende tilbøjeligheder, ensomhed, dårlig trivsel på uddannelsen og utilfredshed med eget udseende.
  • 16 % af de unge på ungdomsuddannelserne yder selvskade med vilje, heraf 8 % drenge og 22 % piger. 

 
Kilder: Odense Kommunes Ungeprofilundersøgelse 2016 og Sundhedsprofilundersøgelsen 2017. 

Kontaktinformation

Brian Dybro, formand for Sundhedsudvalget
Socialistisk Folkeparti
Tlf.: 24 62 11 18
E-mail: dybro@odense.dk

Claus Houden, næstformand for Sundhedsudvalget
Venstre
Tlf.:  30 60 43 91
E-mail: houden@odense.dk

Gitte Østergaard, adm. direktør
Odense Kommune
Tlf.: 27 12 02 02
E-mail: gdo@odense.dk