Spring til indhold
Nyhed

Nye interessefællesskaber skal øge livskvaliteten for plejecenterbeboere med demens

28-03-2017

Flere og flere danskere får stillet en demensdiagnose. Det betyder, at flere og flere oplever et øget behov for hjælp og støtte til at håndtere en ny verden og virkelighed med demens. Odense Kommune har i en lang årrække allerede haft et stærkt fokus på demensområdet, men øger nu, som resultat af samfundsudviklingen, indsatsen på området.

De fleste af beboerne på Odense Kommunes plejecentre lever i dag med en demensdiagnose. Dette tal vil vokse i årene, der kommer, og et af Odense Kommunes store fokusområder er derfor at undersøge, hvordan plejecentrenes sociale og fysiske rammer fremover skal være for at imødekomme livet med demens bedst muligt. Erfaringer fra Holland, og nu også et forsøg i Odense selv, viser, at plejecentre, der tilbyder livsstils- og interessefællesskaber kan være vejen frem.

Interessefællesskaber øger livskvaliteten

Forsøget fra Ejlstrup Plejecenter viser, at når personalet er uddannet til og aktivt arbejder med at skabe relationer og fællesskaber mellem beboerne baseret på fælles livsstile og interesser, så øger det livskvaliteten hos beboerne markant. Dette skyldes bl.a. at beboerne får øjnene op for hinanden på en ny måde, og fordi de oplever øget selvværd, fordi de pludselig kan dele sig selv og deres interesser med andre, der interesserer sig for det samme.

Brian Skov Nielsen, rådmand på ældre- og handicapområdet, fortæller:

"Alle ældre i Odense skal have mulighed for en god og tryg alderdom uanset livssituation, og det gælder selvfølgelig også beboerne på vores plejecentre. Vi ved, at det for mennesker med demens kan være svært selv at tage initiativer og til at danne relationer, og derfor skal vi selvfølgelig kunne hjælpe med at få skabt nogle gode interessefællesskaber imellem beboerne, så de stadig føler sig set og hørt og indgår i relevante fællesskaber."

Livsstilsplejecentre

De positive resultater fra Ejstrup Plejecenter fik i dag Ældre- og Handicapudvalget til at beslutte, at forsøget skal bredes ud til yderligere tre plejecentre i Odense. Formålet et at indsamle endnu mere viden om arbejdet med livsstils- og interessefællesskaber, således at man i fremtiden måske endda kan tilbyde plejecentre med afdelinger for specifikke interesser og livsstile.

"I første omgang skal udbredelsen af forsøget gøre os klogere og gerne sikre, at medarbejderne på alle vores plejecentre på et tidspunkt bliver i stand til at hjælpe beboere med demens med at knytte nogle gode interessefællesskaber - netop fordi demenssygdommen gør det svært for dem selv at gøre det. Og så er min drøm da, at vi en dag her i Odense kan slå dørene op for nogle fede plejecentre med specifikke interesseafdelinger inden for f.eks. kultur, natur eller sport, som man som borger kan vælge plejecenter ud fra."

Forsøget med at udbrede arbejdet med livsstils- og interessefællesskaber til yderligere tre plejecentre strækker sig frem til 2019 og skal bl.a. afdække, hvordan Odense Kommune i fremtiden kan give et evidensbaseret og varieret tilbud til borgere med demens, der søger plejebolig.

Kontaktinformation

Brian Skov Nielsen, rådmand på ældre- og handicapområdet: 3060 4344.

René Lorenz, chef for Myndighed og Implementering og Udvikling: 2126 7908.