Spring til indhold
Nyhed

Ny ungeprofil: Færre unge ryger hash i Odense

27-02-2017

To til tre unge i hver eneste klasse på de odenseanske uddannelsesinstitutioner ryger ifølge statistikkerne jævnligt hash. Derfor har Odense Kommune og ungdomsuddannelserne i byen nu i et år arbejdet målrettet på at nedbringe antallet af unge, der jævnligt ryger hash. Og det tyder på, at indsatsen er begyndt at virke. Ungeprofilen viser nemlig et fald blandt unge, der har prøvet at ryge hash, fra 45 % til 38 % fra 2014 til 2016.

 

Positive tegn, men ikke i mål

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R):

 

- Ungeprofilen peger på, at indsatsen for at nedbringe hashrygning blandt vores unge virker, men det er et langt sejt træk, og vi er ikke i mål endnu. Det vi ser, er nemlig også, at selvom debutalderen for unges hashrygning er 16 år, så formes deres holdning til hash og hvorvidt, det er acceptabelt eller skadeligt, allerede i folkeskolen. Så det er altså i overgangen mellem barn og ung, vi skal arbejde videre i tæt samarbejde med de unge, så blandt andet rusmidler, men også dårlig trivsel eller risikoadfærd på de digitale medier ikke overtager hverdagen og bliver en barriere for dem i at nå deres mål og blive aktive bidragydere i fremtiden, siger hun.

 

Sidste år indgik Odense Kommune en samarbejdsaftale med ungdomsuddannelserne med et klart mål om at gøre Odense til en hashfri studieby i 2025 ved at nedbringe antallet af unge, der jævnligt ryger hash fra 14 til to procent. Formålet med aftalen er blandt andet at hjælpe flere elever godt videre fra folkeskolen og dermed understøtte målet om, at 95 procent af alle unge får en ungdomsuddannelse. Og her er nedbringelsen af unges brug af rusmidler som hash en klar prioritet:

 

- Der er en klar sammenhæng imellem hashrygning og muligheden for at gennemføre en uddannelse. Derfor er trenden i årets undersøgelse en rigtig god nyhed. Vi skal have færre unge til at ryge hash i Odense, hvis vi skal nå målet om, at flere gennemfører en ungdomsuddannelse. Samarbejdet om en hashfri by imellem kommunen og ungdomsuddannelserne er derfor en rigtig god investering, som vi nu ser de første resultater af. Jeg håber, at vi år for år kan følge den positive trend, siger rådmand Steen Møller (K) fra Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, der har ansvaret for behandlingen for unge med misbrug.

 

De to rådmænd er enige om, at der ud fra ungeprofilen skal ses endnu nærmere på overgangen mellem folkeskolen og ungdomsuddannelserne, hvor mange unge er i gang med at skabe deres identitet og derfor også er mere eksperimenterede for eksempel i forhold til hashrygning. Det er sekretariatschef hos SSP i Odense, Tommy Holst enig i:

 

- Mange unge har prøvet at ryge hash. De fleste ser ikke hash som særlig sundhedsfarligt eller som noget, der påvirker deres uddannelse, men i stedet som en del af det, det vil sige at være ung. Derfor er det vigtigt, at de voksne, der omgiver dem, klart og tydeligt italesætter hash, som noget, der svækker muligheden for uddannelse og karriere. Det gælder undervisere, vejledere og andre professionelle, men mest af alt de unges forældre og netværk.

 

Snus i fremgang

Mens hashrygningen er på tilbagegang, så viser ungeprofilen dog også, at snus er blevet populært som rusmiddel i Odense. Her beretter 22 % af de unge, at de har prøvet snus.- Snus er ikke noget, vi på denne måde tidligere har oplevet som et anvendt rusmiddel blandt de unge. Men det uden tvivl en af de ting, denne undersøgelse giver anledning til at se nærmere på – og hurtigt. For det første er snus ulovligt at sælge i Danmark, og så er snus både stærkt vanedannende og sundhedsskadeligt. Det er vores vurdering, baseret på henvendelser fra både de unge og deres forældre, at de unge ikke er klar over, at snus både er ulovligt og stærkt sundhedsskadeligt, siger sekretariatschef hos SSP i Odense, Tommy Holst.

 

Fakta Ungeprofilen 2016

Hvordan er det at være ung i dagens Danmark? Denne viden er vigtig på nationalt plan – og i særdelshed på lokalt plan. Gennem årene er der nationalt gennemført gode trivselsundersøgelser blandt unge, men vil man sikre effektfulde og målrettede lokale indsatser, der allokerer ressourcer og indsatser de steder, hvor behovet er, skal undersøgelserne gennemføres systematisk og med udgangspunkt i de unges oplevede, aktuelle virkelighed.

 

Ungeprofilundersøgelsen blev gennemført i Odense Kommune i perioden 1. oktober – 30. november 2016 og består af besvarelser fra i alt 5.374 unge i alderen 15-25 år primært indskrevet på en ungdomsuddannelse:

 

Ungeprofilundersøgelsen er inddelt i følgende temaer:

 

* Baggrund

* Trivsel

* Søvn

* Sundhed

* Mad og måltider

* Alkohol

* Rygning

* Sex og prævention

* Dine relationer

* Selvkontrol

* Seksuel adfærd

* Stoffer

* Kriminalitet

* Dig og de andre

* Forhold til forældre

 

Fakta Samarbejdsaftale om Odense som hashfri by i 2025

Overordnet er det Uddannelsesforums og aftalepartnernes formål at sikre:

- At flere unge påbegynder og gennemfører en ungdomsuddannelse

- At frafald fra ungdomsuddannelser pga. hashrygning reduceres

- At der bygges bro mellem forebyggelse, risikoadfærd samt rådgivnings- og

behandlingstilbud - At understøtte det robuste ungeliv i overgangen fra grundskole til ungdomsuddannelse og uddannelsesforberedende tilbud.