Spring til indhold
Nyhed

Ny boligbebyggelse på Rugårdsvej på vej mod høring

08-03-2017

Tirsdag tog By- og Kulturudvalget første skridt på vejen mod et nyt stort boligbyggeri på Rugårdsvej 3, da udvalget godkendte igangsættelsen af en forudgående høring om de nye planer for området.

 

Det såkaldte ”Karré 4”-projekt er et nybyggeri med et etageareal på op til 28.000 m2, hvilket svarer til godt 300 nye boliger. Udvikleren ønsker desuden at give mulighed for enkelte højhuse, hvoraf et enkelt må være op til 60 meter højt.

 

Den aktuelle kommuneplan giver kun mulighed for 14.500 m2 etageareal og enkelte bygninger op til 45 meter, så ”Karré 4”-projektet er større end tilladt i den gældende planlægning, og der kræves derfor en ny planlægning, såfremt projektet skal gennemføres. Det er den forudgående høring første skridt mod at afklare. Herefter skal der i givet fald udarbejdes et kommuneplantillæg og en lokalplan for området. Disse planer vil også senere blive sendt i offentlig høring.

 

- Dette er endnu et eksempel på, at der er stor lyst til og mod på at investere i Odense. Vi har nu sat gang i en proces for at se, om grundlaget for realisering er til stede. Vi oplever fortsat en stor interesse for at investere i byen, og det skal vi understøtte og udvikle. Store private investeringer skaber et fundament for Odenses udvikling og velfærd i de kommende år. Det tilfører værdi til både byen og borgerne, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

”Karré 4”-projektet skal opføres af OPUS, og administrerende direktør Jens Belling glæder sig over, at høringsprocessen bliver sat i gang.

 

- Vi håber naturligvis at kunne komme i gang med et rigtig spændende projekt i midten af Odense. Der sker meget i byen i disse år, og vi kommer med et flot byggeri, som vil være et smukt bidrag til centrum. Nu kan politikerne vedtage høringen, og vi glæder os til at følge processen – og til at komme i gang, siger Jens Belling.

 

Den forudgående offentlige høring vil vare i to uger, og den er en forudsætning for en senere ændring af kommuneplanen. Idéer, forslag og kommentarer til forestående planlægning kan fremsendes via kommunens hjemmeside.