Spring til indhold
Nyhed

Knud den Hellige lever videre i ny bog til Odenses skoleelever

12-12-2017
 

Han pryder Odenses byvåben, hans skelet ligger i domkirken og om lidt kan han også få plads i odenseanske elevers skoletaske. Alle Odenses skoler er nemlig modtager af en ny undervisningsbog om Odenses største myte, Knud den Hellige.

 
 
 

Bag bogen står Odense Bys Museer, som i forbindelse med Møntergårdens særudstillig Knuds Odense - Vikingernes by også har samlet stof til en helt ny elevbog, "Knud - konge, helgen, myte". Alle Odenses skoler modtager i løbet af uge 50 et klassesæt af bogen beregnet til 7.-9. klasse. 

Bogen præsenteres for første gang på torsdag den 14. december på H.C. Andersen Skolen kl. 8.30, hvor pressen er velkommen.

Var Knud den Hellig virkelig en helgen eller mon en skrupelløs magtpolitiker? Det er et af de spørgsmål, som bogen stiller børnene. Svaret får de ikke, for et endegyldigt svar findes ikke. Og det er netop bogens formål - at få eleverne til at forstå, hvad der ligger bag forskellige måder at fremstille historien på. At bag historiefortællingen ligger i virkeligheden lige så meget en historie om afsenderen, og hvad han ville bruge historien til.

Drabet på Knud den Hellige i Sankt Albani Kirke i 1086 blev startskuddet til Odenses storhedstid i middelalderen. Med helgenkåringen af Knud fik Odense en særlig status, der gjorde, at mennesker fra hele verden valfartede til Odense. Dermed begyndte byen at vokse.

En tidlig julegave
Odenses børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) er en glad modtager af julegaven fra Odense Bys Museer på vegne af skolerne.

- Knud den Hellige er synlig mange steder i bybilledet, og myten og historien om ham er med til at forme os, der bor i byen. Det glæder mig, at Odense Bys Museer er med til at bringe Odenses mere end 1000 år gamle historie ind i nutidens dansk- og historieundervisning. Det er viden om ens egen by, stolthed ved byen, kærlighed til byen, der er en forudsætning for, at man - ung som gammel - tager ansvar for den by, Odense; som man er en del af, siger Susanne Crawley Larsen.

Undervisningsmaterialet arbejder ud fra den præmis, at sandheden afhænger af, hvem der fortæller den. Alle fortællingerne om Knud den Helliges drab i Odense i 1086 viser eleverne, at fortiden ikke kun er sort/hvid. Ud fra devisen at de, der fortæller historien, ofte har en interesse i, at den bliver fortalt på en bestemt måde. Med andre ord skal bogens rolle være at gå bag om den historiske formidling og lade eleverne opdage, hvorfor historien er blevet og bliver fortalt, som den gjorde og gør.


Bogens omdrejningspunkt er Thomas Kluges maleri og tolkning af Knud den Hellige, der indgår i Møntergårdens særudstilling Knuds Odense - Vikingernes by. Ligesom Kluge skal eleverne undersøge kilderne om Knud og skabe deres egen version, der viser, hvad de kan bruge Knud den Hellige til den dag i dag. På den måde vil eleverne forholde sig innovativt til historien og ikke blot se den, som noget, der er overstået. Historien er en levende størrelse, og eleverne er selv med til at skabe den fortælling, der overlever.

Historie er mere end noget, der bare er overstået
Odense Bys Museer har de sidste par år forsket i, hvordan Odense opstod, og hvordan byen udviklede sig op gennem vikingetid og middelalder. Det er sket på baggrund af udgravninger af Thomas B. Thriges Gade, nye undersøgelser på Nonnebakken og andre projekter under museets forskningscenter CENTRUM. Det nye undervisningsmateriale er et led i denne satsning sammen med særudstillingen Knuds Odense - Vikingernes by.

Forfatterne bag bogen er lærer og medforfatter til undervisningsmaterialet til Sigurds Danmarkshistorie, Dennis Hornhave Jacobsen, og Marie Louise Johansen, der er formidler ved Odense Bys Museer og lærerstuderende ved University College Lillebælt. I lærervejledningen skriver de: "...Historien er således nærværende. I de overleverede fortællinger, i malerier eller andre afbildninger og i gadebilledet i form af skulpturer og mindesmærker. Eleverne vil derfor, gennem arbejdet med bogen, skulle forholde sig til historien, ikke bare som et overstået fænomen, men også som noget man kan bruge til at blive klogere på sig selv."

Premiere på "Knud - konge, helgen, myte" på torsdag
Pressen inviteres til at deltage, når den nye elevbog præsenteres for første gang torsdag den 14. december kl. 8.30 - 10.00. Det sker på H.C. Andersen Skolen (Tjørnehaven 175, 5240 Odense NØ) i overværelse af alle 7.-9. klasserne. Eleverne nøjes dog ikke med at overvære begivenheden. De bliver selv en del af den.

Museumsinspektør Karsten Kjer fra Odense Bys Museer lægger ud med at fortælle myten om Knud den Hellige og om Knuds Odense. Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R) sætter historien ind i et nutidigt perspektiv, hvorefter de to forfattere vil involvere eleverne i en af bogens aktiviteter. Her skal eleverne skabe et billede af deres egen tolkning af Knud den Hellige.

 
 

Vedhæftede filer

Knud den Hellige bogforside.jpg
 
Kontaktinformation

Susanne Crawley Larsen (R), Rådmand, Børn- og ungeforvaltningen, mobil: 3060 4419
Mette Stauersbøl Mogensen, museumsinspektør, børn og unge, e-mail: mslar@odense.dk, mobil: 2090 1312