Spring til indhold
Nyhed

Klimaprojekt fejrer første spadestik

31-08-2017

Efter idéudvikling og planlægning er pilotprojektet Klimaklar i Skibhus parat til at gå i jorden. Nye løsninger skal ruste flere gader i Skibhuskvarteret til fremtidens klimaudfordringer. Når projektet er gennemført, kan erfaringerne bruges andre steder i Odense.

Det er et første spadestik, som har været ventet af beboere og samarbejdspartnere, men den 2. september går projekt Klimaklar i Skibhus i gang for alvor. Der har været workshops og havevandringer med mere, hvor borgerne, interesseorganisationer og uddannelser har været involveret.
 
- Vi kommer til at opleve større regnmængder i fremtiden, og jeg er virkelig glad for, at Klimaklar i Skibhus har formået at kombinere klimasikring med et grønnere kvarter og større trafiksikkerhed. Jeg vil gerne takke alle involverede for et engageret forløb, som viser, at vi kan skabe nye og gode løsninger, når vi samarbejder, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).
 
Allerede nu er flere husejere i kvarteret plaget af kælderoversvømmelser, så der er behov for en indsats. Med pilotprojektet Klimaklar i Skibhus ønsker Odense Kommune og VandCenter Syd at løse lokale kælderproblemer ved hjælp af mere alternative metoder - og dermed gå væk fra den traditionelle løsning med større og nye kloakrør, der i den nærmeste fremtid igen ville blive for små til at håndtere den stigende mængde nedbør.
 
Vejbede giver flere fordele
Løsningen kaldes i fagsprog for LAR. Det er en forkortelse for Lokal Afledning af Regnvand og går ud på at bygge forskellige anlæg på offentlig vej og private haver. Disse anlæg opsamler regnvand og giver et pusterum til et presset kloaksystem. Løsningerne kan kombineres med forskellige elementer, der gør et kvarter grønnere, dæmper trafik og generelt bidrager til byfornyelse.
 
- På Klimaklar i Skibhus projektet anvender vi løsninger, hvor regnvand bruges som en ressource på overfladen. Denne tilgang aflaster kloaksystemet, men tilfører på samme tid området stor rekreativ værdi, større trafiksikkerhed og høj biodiversitet. Det er helt i tråd med VandCenter Syds vision for klimatilpasning, hvor vi har fokus på helhedsorienterede løsninger, siger Leif Knudsen, bestyrelsesformand i VandCenter Syd.
 
En af løsningerne i klima-værktøjskassen er vejbede, der bliver beplantet med flotte stauder. De grønne vejbede kommer til at pryde det meste af Hørdumsgade, når projektet er færdig med første etape i løbet af 2017. 
 
Derfor giver det god mening, at Anker Boye og Leif Knudsen planter stauder i den grå beton, når første spadestik på projektet tages den 2. september.  
 
Pressen er velkommen
Projektet omfatter gaderne Bøgebjergvej, Thorkildsgade, Baumgartensvej, Helsingborggade, Hørdumsgade og Piosgade, og det bliver by- og kulturudvalgets næstformand, Anker Boye (S), og VandCenter Syds bestyrelsesformand, Leif Knudsen, som planter den første staude.
 
- Det er altid spændende, når vi kan løse udfordringer på nye måder, og forhåbentlig vil Klimaklar i Skibhus blive et rigtig vellykket projekt, hvor vi kan tage vigtig viden og erfaring med os. Der er næppe tvivl om, at vi får behov for klimaløsninger andre steder i Odense, så det er et virkelig interessant projekt, siger Anker Boye.
 
Gadefesten skydes i gang kl. 11 i bunden af Hørdumsgade, hvor der vil være taler, grillpølser, havevandringer og en afgørelse i konkurrencen om "Årets Regnhave".
 
Pressen er velkommen til at deltage og høre mere om Klimaklar i Skibhus. Her kan der læses mere om selve arrangementet og om projektet.

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf.: 20 91 10 31
Gitte Delcin Andreasen, projektleder, Odense Kommune, tlf.: 65 51 24 81
Gerda Hald, vicedirektør VandCenter Syd, tlf: 40 80 84 11