Spring til indhold
Nyhed

Handicappede selv med til at prioritere fordeling af 10 mio.

21-02-2017

Mere personalestøtte i løbet af arbejdsdagen og mulighed for flere aktiviteter og udflugter i fritiden. Det er de to områder, som de handicappede i Odense selv peger på som de vigtigste, når de ti mio. skal investeres.

 

”Selvfølgelig skal målgruppen høres. Det er jo deres liv og hverdag, det handler om, når pengene nu skal investeres. Det er vigtigt, at vi tager mennesker med handicap seriøst, for de har masser af ressourcer og meninger at byde ind med, og selvfølgelig skal de selv være med til at udvikle de tilbud, som de bruger hver eneste dag,” lyder det fra rådmand på området, Brian Skov Nielsen.

 

Ti procent er blevet hørt

Ældre- og Handicapforvaltningen har de sidste to måneder været i dialog med ca. ti procent af den samlede målgruppe på handicapområdet og snakket med dem om, hvordan pengene bedst kan understøtte deres drømme og give dem mere livskvalitet i hverdagen. Dialogen er foregået gennem fokusgruppe-interviews og enkelt-interviews, og der er i perioden indgivet intet mindre end 163 idéer og ønsker fra de handicappede.

Et borgerpanel bestående af ti handicappede har på den samlede målgruppes vegne efterfølgende prioriteret i det omfattende materiale, og det var bl.a. denne prioritering, som Ældre- og Handicapudvalget i dag blev præsenteret for.

 

”Det her er endnu et eksempel på, at vi mener det, når vi siger, at mennesket kommer før handicappet, og vi har endnu en gang set, at vi altså får den bedste og mest værdifulde viden, når vi snakker med dem, det hele handler om. Det er fedt at se, hvordan de handicappede har været med på at samarbejde med os om, hvordan pengene skal prioriteres og bruges, og jeg er slet ikke i tvivl om, at det er sådan, vi fremadrettet bør drive handicappolitik her i Odense, nemlig gennem involvering og samarbejde,” siger Brian Skov Nielsen.

 

Sådan fordeles de 10 mio.

På baggrund af bl.a. de handicappedes indstilling besluttede Ældre- og Handicapudvalget i dag, at de 10 mio. kr. fordeles som vist nedenfor. Pengene bruges til at ansætte ca. 24 nye medarbejdere, der skal understøtte og udvikle de prioriterede områder.

 

Mere personalestøtte i løbet af arbejdsdagen: 3 mio. kr.

Aktiviteter i hverdagen: 2,5 mio. kr.

Støtte i hverdagslivet (mere tæt tid med personalet): 4,5 mio. kr.