Spring til indhold
Nyhed

Gratis buskørsel for børn i Odense udvides

16-05-2017

Fra i dag udvider Odense Kommune ordningen med gratis busrejser for børn og unge i Odense Kommune. Tidsrummet for gratisbusserne udvides med en time for alle om eftermiddagen, så der bliver mere tid at opleve Odense centrum i. Derudover udvides ordningen yderligere for de skoler, der ligger flere end seks kilometer fra centrum, så de både kan nå ud og hjem med gratisbusserne.   

I 2015 indgik Odense Kommune en aftale med FynBus, der gjorde det gratis for børn og unge i byens dagtilbud og skoler at køre med bus i Odense uden for myldretiden. Den populære ordning blev forlænget i januar 2017 med et krav om, at der kom faste rammer omkring økonomien, fordi ordningen var blevet så populær, at den var blevet dyrere end planlagt for FynBus. 
 

Rammerne og en halv million kroner årligt til gratis buskørsel ligger nu klar - og der er blandt andet tilføjet en udvidelse af tidsrummet for den gratis transport med en time fra 13.00-14.00 for alle og mulighed for tidligere på- og afstigning for de skoler og dagtilbud, der har længst til bymidten.     


Rådmand for børn og unge i Odense Kommune, Susanne Crawley Larsen, R, er meget tilfreds med den udvidede ordning:  


-  Muligheden for at opleve alt det, Odense har at byde på, skal selvfølgelig komme alle til gode. Det er vigtigt for byens sammenhængskraft. Med udvidelsen giver vi de skoler, der har haft svært ved at udnytte gratisbusserne mere tid. Mere tid til at opleve byens rige kultur- og byliv. Det beriger børnene og unge, og det gør deres undervisning mere
vedkommende siger hun. 


At gratisbusserne kører videre glæder også by- og kulturrådmand Jane Jegind, V:


- Det er vigtigt, at Odenses skoler har gode muligheder for at inddrage byen og institutionerne i undervisningen. Vi har mange tilbud, som kan gøre historien, kunsten eller hverdagen mere spændende og lærerig for eleverne. Derfor er det positivt, at der er taget så godt imod busordningen, og at den kan fortsætte i den kommende tid, siger hun. 


Klare kriterier for dubletbusser 
Det er især de såkaldte dubleringer, hvor der bliver bestilt en ekstra bus til at køre samtidig med dén, som står i køreplanen, som er blevet populær og derfor også dyrere end forventet. I 2016 bestilte skoler, børnehuse og dagplejere 70 procent flere ekstrature end beregnet, når flere end 30 børn og unge skulle afsted. 
 

Fra maj 2017 er kriterierne for at bestille en dubletbus derfor baseret på afstanden mellem institution og destination samt gruppestørrelse. Kort sagt betyder det, at de ældste børn skal rejse længere end de yngre børn, før de kan bestille en dubletbus. 


Helt konkret vil de mindste børn i et børnehus kunne få en dubletbus, hvis deres udflugtsmål ligger mere end 1.5 kilometer fra børnehuset, mens eleverne i f.eks. 7. klasse skal rejse længere end syv kilometer for at få dubletbusser, hvis de er flere end 30 elever, der skal på tur. 


På tur til Den grønne boks
På Ubberud Skole, der ligger ca. 10 kilometer fra centrum, glæder de sig også over de ekstra minutter, som skolerne længst fra centrum får mulighed for at benytte busserne i. Skolen lever samtidig op til kriterierne for at få en dubletbus, når 45 af skolens 7. klasses elever tager på tur til Odense centrum og Den Grønne boks den 23. maj. 
 

- Det er dejligt, at man nu har udvidet tidsrammen, da vi som randskole har så langt til bycentrum, at vi ikke vil bede eleverne cykle. Men før ordningen med de gratis busser blev udvidet, har vi ofte haft svært ved at få tid nok til aktiviteter som for eksempel Odeons åbning, inden bussen skulle køre eleverne hjem igen. Med den udvidede tidsramme, får vi nu længere tid til oplevelser i Odense, siger skoleleder på Ubberud Skole, Jørgen Drost Hundebøll. 
 

Kontaktinformation

Børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen, tlf. 30 60 44 19
By- og kulturrådmand Jane Jegind, tlf. 20 91 10 31

Skoleleder Ubberud Skole, Jørgen Drost Hundebøll, tlf. 29 13 56 91