Spring til indhold
Nyhed

Faldende ledighed i Odense

12-10-2017

De nyeste ledighedstal fra Danmarks Statistik viser, at den sæsonkorrigerede ledighed i august 2017 er på 5.663 fuldtidspersoner. Det svarer til 6,2 procent af arbejdsstyrken i Odense Kommune. De nye tal betyder, at ledighedsprocenten er faldet fra 6,4 procent i juli til 6,2 procent i august 2017.

Ledighedstallet for hele landet er i samme periode faldet fra 4,5 procent til 4,4 procent.

Odense har fortsat landets 2. højeste ledighedsprocent.

Odenses ledighed falder mere end landsgennemsnittet
Faldet i august måned er til trods for, at Odense Kommune generelt ser en del dimittender melde sig i ledighedskøen - ikke mindst grundet Fremdriftsreformen. I samme periode sidste år steg ledigheden med 0.1%

Rådmand Steen Møller siger:

-       Jeg bemærker, at Odenses ledighedsprocent er faldet mere end landsgennemsnittet. Der er stadig lang vej igen til målet om at komme på niveau med landsgennemsnittet for ledigheden, men jeg glæder mig over, at vi rykker os. På samme tidspunkt sidste år steg ledigheden faktisk, så jeg ser august måneds fald som positive tendenser.

Danmarks Statistik skriver i forbindelse med offentliggørelsen, at de seneste ledighedstal skal tages med forbehold, da kilderne til opgørelsen af ledighedstallene er blevet ændret pr. 1. juli 2017. Dette indebærer, at opgørelserne af ledighedsniveau og ledighedsudvikling i en periode vil være behæftet med større usikkerhed.

Kontaktinformation

Politiske kommentarer til udviklingen i ledighedstal rettes til rådmand Steen Møller på 51 48 19 20

Henvendelser vedr. pressemeddelelsen i øvrigt rettes til stabschef Camilla Staal på 30 53 90 34