Spring til indhold
Nyhed

Fælles uddannelsespolitik gør Odenses unge klar til fremtidens liv og nye jobmuligheder

11-10-2017

Byrådet i Odense har vedtaget en samlet uddannelsespolitik, der viser en tydelig retning for det samlede uddannelsesområde i Odense. Odense vil være med i verdenseliten, når det kommer til at uddanne til fremtidens liv og nye jobmuligheder, der er præget af automatisering, teknologi og digitalisering. Odense vil sammen gå forrest og skabe uddannelser, som udvikler vækst og velfærd.

Foto: Heidi Lundsgaard / Odense Kommune

Odenses uddannelsesinstitutioner skal være modige og udgøre et laboratorium, som uddanner til livet, til job, til muligheder og til vækst.

-    Skoler, uddannelsesinstitutioner og erhvervsliv skal stå sammen om at udvikle talenter i Odense. Vi skal i højere grad sikre, at de unge efter endt uddannelse har de kompetencer, virksomhederne efterspørger. Det skal hjælpe de unge i job og skabe vækst hos virksomhederne og i byen, siger rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Steen Møller (K).

-    Vi vil skabe en generation af børn og unge, der er klar til at erobre morgendagen og indtage fremtiden i den by, hvor de skal blive voksne og gerne leve et liv med job og familie. Med denne uddannelsespolitik tager vi afsæt i Odenses styrker og præsenterer dem for vores børn. Vi vil klæde dem på til at forfølge de drømme, der giver dem glæde ved børnelivet her og nu, men også gør dem klar til voksenlivets udfordringer, siger rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley Larsen (R).

Bred opbakning til fælles uddannelsespolitik
Et stærkt uddannelsesområde kan dog ikke sikres af kommunen alene. Udarbejdelsen af uddannelsespolitikken for Odense er derfor sket i et samarbejde mellem de kommunale aktører fra dagtilbud, skoler og uddannelses- og beskæftigelsesvejledning og de mange eksterne aktører fra uddannelsesinstitutioner, erhvervsliv, faglige organisationer og en række interesseorganisationer.

Samarbejdet begyndte i januar på initiativ fra Økonomiudvalget i Odense. Arbejdet med at udforme en fælles politik, som alle institutioner kan bakke op om, blev skudt i gang med to workshops, hvor cirka 100 deltagere drøftede visionerne for Odense som uddannelsesby. 

Det er siden blev fulgt op med dialogmøder - og også særskilte workshops med elevrepræsentanter fra det fælles elevråd, alle ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser. Endeligt har uddannelsespolitikken "Din fremtid er vores fremtid" også været sendt i høring hos de involverede parter.

-    Odense er en universitetsby med mangfoldige muligheder og med uddannelse til højeste niveau. Der er god grund til at lægge nogle af vores mange kræfter sammen for at skabe unikke muligheder for uddannelse i Odense. Vi ser et særligt potentiale i et udvidet samarbejde mellem uddannelsesinstitutioner og arbejdsmarkedet, og SDU kan i høj grad understøtte en udvidelse af de samarbejdsrelationer, der lægges op til i uddannelsespolitikken, siger Bjarne Graabech Sørensen, der er prorektor på Syddansk Universitet. 

Erhvervslivet har brug for innovative unge
Også erhvervslivet bakker op om fælles mål og retning hos uddannelserne i Odense. Virksomhederne er afhængige af en innovativ ungdom, der har ambitioner om at bidrage til væksten.

-    Fremtidens værdiskabelse ligger i evnen til at omsætte kreative tanker til konkrete handlinger. Derfor skal vi i Odense og på hele Fyn være kendte for, at vores unge gennem hele skolelivet bevarer og styrker deres evner til at udvikle banebrydende ideer. Og vi vil være kendte for, at øens skoler og øens erhvervsliv står tæt sammen om at udfolde og udfordre de unges talenter, siger Poul Strandmark, der er formand for DI Fyn.

Det falder godt i tråd med, hvad rådmanden for By- og Kulturforvaltningen i Odense har af forventninger til den nye uddannelsespolitiks effekt.

-    Vi skal have de dygtige hoveder til at blive i Odense eller vende tilbage, når de har været ude i verden. Derfor skal vi allerede i skolen have fokus på at udfordre og stimulere de særligt talentfulde unge, så de bliver eksperter på deres felt, siger Jane Jegind (V).

Et af de fire formulerede mål i politikken hedder "Uddannelse til muligheder" og dækker over ambitionen om, at alle skal blive så dygtige, som de kan. Det vil sige, at de særligt talentfulde børn og unge skal understøttes, men også de der har behov for særlig støtte skal føle sig lige så efterspurgt på arbejdsmarkedet. 

-    Alle ønsker at være en del af et fællesskab. Alle ønsker at bidrage. Derfor skal vi hjælpe og støtte de mennesker, der har svært ved at gennemføre en uddannelse og erhverve sig erhvervskompetencer på ordinære vilkår. Fordi alle skal have lov til at bidrage, påpeger Brian Skov Nielsen (Ø), der er rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen.

Fra vision til handling
Med byrådets endelige vedtagelse af uddannelsespolitikken på mødet den 11. oktober 2017 indledes nu konkrete drøftelser om, hvilke aktører der begynder at arbejde med de enkelte måls delelementer. Partnerskaber skal indgås og mere konkrete strategier udformes med afsæt i den retning, som uddannelsespolitikken anviser.

Borgmester Peter Rahbæk Juel (S) glæder sig over, at der har været - og fortsat er - et stort engagement i samarbejdet om udarbejdelse og omsætning af den fælles uddannelsespolitik.

-    Vi har nogle af landets vigtigste uddannelser samlet i Odense, samtidig med at vi har et fremadstormende erhvervsliv. Vi skal have en fødekæde af dygtige medarbejdere til de nye brancher, der buldrer frem i Odense. Derfor skal vi have fokus på, at vores børn får de kompetencer, der klæder dem på til fremtidens liv og arbejdsmarked, siger borgmester Peter Rahbæk Juel (S).

Læs Uddannelsespolitikken her

Kontaktinformation

Steen Møller (K), rådmand, Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, mobil: 51481920
Susanne Crawley Larsen (R), rådmand, Børn- og Ungeforvaltningen, mobil: 30604419
Bjarne Graabech Sørensen, prorektor, SDU: mobil: 60111025
Poul Strandmark, formand, DI Fyn, mobil: 26152733
Jane Jegind (V), rådmand, By- og Kulturforvaltningen: mobil: 20911031
Brian Skov Nielsen (Ø), rådmand, Ældre- og Handicapforvaltningen, mobil: 30604344
Peter Rahbæk Juel (S), borgmester, mobil: 30513115