Spring til indhold
Nyhed

Fælles om Odense - et dialogmøde om samarbejde mellem kommune og frivillige

22-05-2017

Dialog, idéer og nye løsninger. Alt kommer på bordet til dialogmødet Fælles om Odense, hvor frivillige, foreninger, aktive borgere, borgmester og rådmænd kigger nærmere på mulighederne for bedre og tættere samarbejde mellem kommune og civilsamfund.

IMAGE

Fælles om Odense er ikke alene overskriften på et dialogmøde - det er også en ambition om et endnu tættere samarbejde mellem kommune og byens frivillige, foreninger og aktive borgere.

Dialogmødet bliver arrangeret af Center for Civilsamfund, og på mødet vil Odenses borgmester og de fire rådmænd komme med korte oplæg om temaer, hvor de meget gerne vil inddrage odenseanerne i løsningen. Herefter begynder dialogen, så deltagerne i fællesskab kan tale om både udfordringer og muligheder ved et tættere samarbejde.

By- og Kulturrådmand Jane Jegind er vært for dialogmødet, og hun håber på en aften, hvor deltagerne får talt sig tættere på hinanden og potentialet i samarbejdet.

- Der er så mange gode kræfter hos Odenses frivillige og i foreningslivet, som allerede gør en kæmpe forskel for det gode liv i byen. Imidlertid er jeg overbevist om, at vi kan få endnu mere glæde af indsatsen, hvis vi giver plads til initiativ og idéer samt styrker dialogen og samarbejdet. Jeg glæder mig til en rigtig god aften, siger Jane Jegind (V).

Mødet vil bestå af skiftevis oplæg og dialog ved bordene, og der vil blive talt ud fra følgende emner:

  • Status på civilsamfundet i Odense - professor Bjarne Ibsen, Syddansk Universitet
  • Hvordan slipper vi styringen og lader borgere definere, hvad kvalitet er? - Jane Jegind, by- og kulturrådmand
  • Kommune, foreninger og erhvervsliv sammen om integration - Steen Møller, beskæftigelses- og socialrådmand
  • Fællesskaber i NyOdense - Peter Rahbæk Juel, borgmester
  • Generationsfællesskab og nabofællesskab - Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand
  • Samskabelse - om at skabe bedre vilkår for svage og udsatte medborgere - Brian Skov Nielsen, ældre- og handicaprådmand

Dialogmødet bliver afholdt tirsdag den 30. maj på uddannelsescenteret Phønix, Schacksgade 39 i Odense C. Dørene åbner kl. 16, og mødet varer fra 16.30 til 19.00. Der bliver budt på sandwich og forfriskninger undervejs.

Ved sidste års dialogmøde kom der flere gode idéer på bordet, som er ved at blive ført ud i livet. Blandt andet blev der efterspurgt mere tillid og ligeværdighed, og det har medvirket til yderligere midler til Borgerne Bestemmer, hvor fem områder har fået tildelt midler.

Deltagerne ønskede også let adgang til ansøgning om puljemidler, og det skete med Puljens Dag i september 2016. Her var der mulighed for mundtlige ansøgninger, hvilket bliver gentaget i år. Der blev også efterspurgt bedre adgang til kommunens lokaler for frivillige, og her bliver der iværksat en fokuseret indsats til efteråret, så der er gode muligheder for at sætte sit præg på samarbejdet mellem kommune og civilsamfund.

Alle er velkomne til at deltage på dialogmødet. Tilmelding er gratis og skal ske senest 26. maj kl. 12.00 via www.odense.dk/faellesomodense

For yderligere information eller spørgsmål vedrørende dialogmødet er det muligt at kontakte Center for Civilsamfund på telefon 4011 3574 eller mailadresserne katob@odense.dk og sarje@odense.dk

Vedhæftede filer

Kontaktinformation

Jane Jegind, by- og kulturrådmand, tlf. 20 91 10 31
Anna Marie Hangaard Jensen, chef for Center for Civilsamfund, tlf. 23 10 37 59