Spring til indhold
Nyhed

Ensomhed hos ældre borgere skal bekæmpes

16-03-2017

Ældre- og Handicapforvaltningen, Røde Kors og Ældre Sagen har en fælles vision om, at ingen ældre skal være uønsket alene. Ensomhed forringer livskvaliteten hos mennesker og har en negativ indflydelse på deres helbred.

 

Odense Kommune har ansøgt om og fået bevilliget 3,2 mio. kr. til et projekt, der skal bekæmpe ensomhed hos ældre, der modtager hjemmehjælp. Odense har fået godt 10% af de penge, som den statslige pulje har uddelt.

 

- Vi ved, ensomhed kan have alvorlige sociale og sundhedsmæssige konsekvenser. Både psykisk i form af angst og depression, men også fysisk i form af forhøjet blodtryk, dårlig søvn og hjerte-kar-sygdomme. Derfor er jeg meget glad for, at vi nu kan øge indsatsen for at forbedre livskvaliteten hos denne gruppe borgere og hjælpe dem ud af deres isolation, siger Ældre- og Handicaprådmand, Brian Skov Nielsen (EL).

 

Aktiviteter og uddannelse af medarbejderne

Godt halvdelen af budgettet er afsat til, at medarbejderne får mulighed for at skabe aktiviteter for borgerne samt ledsage dem til aktiviteter i lokalsamfundet – herunder aktiviteter i regi af Røde Kors og Ældresagen. Projektet bygger derfor bro til civilsamfundet, så den ældre kan blive en betydningsfuld del af et fællesskab igen.

 

Resten af pengene bruges til at videreuddanne ca. 100 medarbejdere i hjemmeplejen, så de bedre kan identificere, hvilke borgere der er ensomme, og hvad der kan gøres ved det. Projektet har netop fokus på de borgere, som kommunen allerede besøger i forbindelse med hjemmehjælp. Medarbejderne kender derfor borgerne og har en unik mulighed for at være ekstra opmærksomme på evt. ensomhedsproblemer. Herefter kan medarbejderne opfordre de ældre til at komme ud og/eller ledsage dem til aktiviteter, så de kan blive mere aktive og deltage i de fællesskaber, der giver mening i deres liv.

 

Sundhedsstyrelsen vil evaluere projektet, og lykkes det at forebygge ensomhed, vil det betyde øget livskvalitet samt forbedret sundhed og helbred.