Spring til indhold
Nyhed

Ambitiøse investeringer skal få flere i arbejde

03-05-2017

Odense Byråd vedtog onsdag aften to ambitiøse investeringsprojekter, der skal være med til at nedbringe ledigheden i Odense Kommune. Projekterne har været i støbeskeen over en længere periode i Beskæftigelses- og Socialudvalget, og de flugter med anbefalingerne fra Beskæftigelses Task Force Odense. 34 nye medarbejdere vil være klar til at løfte opgaven allerede fra 1. juni.

Odense Kommune har den næsthøjeste ledighed blandt alle landets kommuner. Næsten 6.000 odenseanere står udenfor arbejdsmarkedet, hvilket svarer til en ledighedsprocent på 6,4. Odense Byråd har på den baggrund vedtaget to investeringsprojekter, der fordeler sig på to konkrete områder:


1)    En tidlig og intensiveret indsats med jobrettede samtaler over for ledige, der har været uden arbejde i mellem 5 og 26 uger. Formålet er at få dem hurtigere ind på arbejdsmarkedet igen, så ledigheden ikke bider sig fast som et blivende problem. Al evidens på området viser, at det har en markant effekt.


2)    En virksomhedsrettet indsats, der skal koble de ledige med det stigende antal ubesatte stillinger i den private sektor. Med andre ord skal der være en håndholdt kobling mellem, hvad virksomhederne efterspørger, og hvilke kompetencer de ledige har. Her er CV'et et helt centralt redskab, og det skal i højere grad være finpudset og brancherettet for den enkelte, så det bliver et brugbart værktøj for både den ledige og for virksomhederne.


- Nu har vi eksperternes dom, og vi ved, hvad der virker. Derfor er jeg også glad for, at Odense Byråd nu endelig har vedtaget de investeringsforslag, som Beskæftigelses- og Socialudvalget har presset på for så længe, siger rådmand Steen Møller (K).


Allerede til juni vil Beskæftigelses- og Socialforvaltningen være klar til at omsætte initiativerne til handling. I alt ansættes 34 nye medarbejdere, der primært skal arbejde med tidligere og flere samtaler samt opkvalificering af de lediges CV'er. De skal med andre ord arbejde for, at flere ledige og virksomheder finder hinanden.


De to initiativer ligger i god tråd med anbefalingerne om flere og tidligere samtaler samt virksomhedsrettede indsatser, der for nylig kom fra Beskæftigelses Task Force Odense.
 

- Vi ved, at samtalerne er et meget vigtigt redskab - det har vi nu også eksperternes ord for. I Beskæftigelses- og Socialforvaltningen har vi over længere tid gennemgået en omfattende omlægning, hvor vi har flyttet fokus fra aktivering til netop samtalen. Grundlaget er med andre ord på plads - nu tager vi næste skridt, siger rådmand Steen Møller (K).


Odense Byråd vedtog i oktober 2016 at afsætte i alt 50 mio. kr. til beskæftigelsesrettede initiativer. De to projekter, der netop er vedtaget, vil koste i alt 17 mio. kr. frem til og med 2018.

- Som Carsten Koch sagde ved fremlæggelsen af de seks anbefalinger, skal vi bruge alle instrumenter i værktøjskassen, og vi skal bruge dem Big Time. Når kommuner med lav ledighed bruger én krone på beskæftigelsesområdet, skal vi her i Odense bruge to kroner. Derfor er jeg naturligvis tilfreds med dagens beslutning, der er et første og vigtigt skridt i den rigtige retning, men vi er langt fra i mål, siger rådmand Steen Møller (K).

Kontaktinformation

Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen: Steen Møller, tlf.: 51 48 19 20