Spring til indhold
Nyhed

Ambitiøs integrationsstrategi i Odense

21-04-2017

Beskæftigelses- og Socialudvalget i Odense Kommune har besluttet en ny og ambitiøs integrationsstrategi. Den sætter en klar politisk kurs for en målrettet integrationsindsats i Odense Kommune. Målet er at sikre, at nye borgere hurtigst muligt bliver en del af arbejdsfællesskabet.

Den nye integrationsstrategi udstikker en klar politisk retning og for første gang samles hidtidige strategier og politikker om integration, mangfoldighed og tiltrækning af kvalificeret arbejdskraft i en fælles indsats med tydelige strategiske fokusområder.
 

- Nyankomne flygtninge skal hurtigt i job og lære dansk. Samtidig er der en gruppe borgere, der, siden de er kommet hertil, aldrig er blevet en del af arbejdsfællesskabet og rigtig integreret - dem skal vi have i job. Vi skal sikre, at velkvalificeret arbejdskraft kan tiltrækkes, og ønsker at blive en del af væksten i vores by, ligesom vi skal fastholde fokus på mangfoldighedens styrker, både i virksomhederne og i civilsamfundet. Med strategien får vi en samlet tilgang på kommunens indsats og samarbejdet med civilsamfundet, der er helt afgørende, siger rådmand Steen Møller.
 

Det er en udfordring at en stor del af borgere, der kommer som flygtninge, ikke endnu er blevet en aktiv del af arbejdsfællesskabet. Det er uhensigtsmæssigt for den enkelte borger, for virksomhederne der mangler arbejdskraft, og det er hæmmende for Odenses vækstmuligheder.
 

- Vi ved, at den succesfulde integration foregår på arbejdspladserne. Vi ved også, at en mange af de mennesker, der kommer til Odense kommer med kompetencer, der er efterspurgt af byens virksomheder. Det er kompetencer, der kan understøtte virksomhedernes fortsatte vækst. Derfor er det vores klare ambition, at Odense skal være den bedste by i Danmark til at modtage nye borgere, og det gælder uanset, om en borger er kommet hertil som følge af krig, kærlighed eller karriere, siger rådmand Steen Møller.
 
Integrationsstrategien er blevet til i et samarbejde med en bred vifte af nøglepersoner, virksomheder og organisationer.
 
- Den gode integration er mere end arbejde. Det indebærer også, at nye borgere bliver en aktiv del af samfundet, bliver en del af foreningslivet samt at de kender og respekterer danske værdier og normer. Derfor er Integrationsstrategien også blevet til i samspil og fællesskab med en bred vifte af indsigter fra både virksomheder, organisationer og frivillige foreninger. Det er også sådan, at strategien fremover skal leve og realiseres. Det er den fælles indsats, som skaber en god integration - for Odense har brug for alle, også på arbejdsmarkedet, siger rådmand Steen Møller.

Kontaktinformation

Rådmand for Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune
Steen Møller på tlf.: 51 48 19 20