Spring til indhold
Nyhed

9,2 millioner kroner til 138 af Odenses frivillige, sociale foreninger

11-12-2017
 


138 af Odenses frivillige sociale foreninger fik for nyligt den gode nyhed, at de havde fået tildelt et økonomisk tilskud fra Odense Kommune. En stigning i antallet af ansøgere til de såkaldte §18- og 79-midler viser, at det frivillige sociale miljø vokser og trives i Odense.   

 
 


Hvert år tildeles en række frivillige foreninger et økonomisk tilskud fra §18- og 79-midlerne. Med midlerne støtter Odense Kommune det frivillige sociale arbejde for bl.a. udsatte grupper, ældre og ensomme.  

5,9 millioner til foreninger målrettet borgere under 60 år 
I 2018 fordeles der 5,9 millioner kroner blandt 68 foreninger med borgere under 60 år som målgruppen. Tirsdag den 5. december vedtog Beskæftigelses- og Socialudvalget tildelingen, der skal være med til at skabe gode rammer for det frivillige sociale arbejde i Odense. 

Rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Steen Møller siger: 

-    Det frivillige sociale arbejde kan ofte noget andet end de offentlige tilbud. Derfor er det vigtigt, at der er et godt samarbejde mellem foreningerne og Odense Kommune. Det samarbejder styrker vi, når vi tildeler så mange gode foreninger nogle økonomiske midler. 

Med en stigning i ansøgere til midlerne tyder noget på, at flere foreninger har lyst til samarbejdet med Odense Kommune:

-    Vi har fået mange flere ansøgninger i år, og det er jo et godt tegn på, at det frivillige sociale miljø i Odense blomstrer og har det godt, lyder det fra Steen Møller.  

3,3 millioner til foreninger målrettet borgere over 60 år
Fra Ældre- og Handicapudvalget fordeles der i 2018 3,3 millioner kroner blandt 70 foreninger, der yder frivilligt, socialt og forebyggende arbejde for målgrupper over 60 år. Pengene skal blandt andet være med til at dække de omkostninger, der kan være forbundet med frivilligt arbejde - fx materialer, koordinering, frivilligpleje, forsikring m.m. - så det bliver så let som muligt at være frivillig i Odense Kommune. 

Rådmand i Ældre- og Handicapforvaltningen Brian Skov Nielsen siger:

-    Det glæder mig utrolig meget, at vi kan støtte de foreninger og organisationer, der gør en uundværlig indsats for vores ældre borgere i Odense. Uge efter uge sikrer de frivillige foreninger nemlig, at alle ældre kan blive en del af et fællesskab og skabe relationer med hinanden.

Der kan stadig søges penge i 2018 
Frivillige foreninger der ikke fik søgt eller tildelt §18-midlerne kan dog stadig søge om økonomisk tilskud fra Odense Kommune. Cirka 1,3 millioner kroner er afsat til Udviklingspuljen for 2018 og kan søges løbende frem til 1. oktober 2018.

Midlerne i Udviklingspuljen skal sikre, at frivillige foreninger og organisationer hurtigt og let kan få tilskud til at skabe nye initiativer i Odense eller udvikle deres forening yderligere. 

Læs mere om frivilligt arbejde i Odense, og hvordan der kan søges midler fra Udviklingspuljen her: www.odense.dk/frivillig  

 
 
Kontaktinformation

Steen Møller (C), Rådmand for Beskæftigelses- og socialforvaltningen, tlf. 51 48 19 20

Brian Skov Nielsen (Ø), Rådmand for Ældre- og Handicapforvaltningen, tlf. 30 60 43 44

Anne Grete Pilgaard, Leder af Team Frivillighed, tlf. 30 94 27 58