Spring til indhold
Nyhed

20 millioner til sårbare familier i Odense

21-06-2017

Den A.P. Møllerske Støttefond har endnu engang valgt at donere penge til et projekt i Odense Kommune. Denne gang kommer godt 20 millioner kroner sårbare familier i Odense til gode. Det er Odense Kommune og OUH Odense Universitetshospital, der har modtaget donationen. De to parter skal sammen med en række frivillige organisationer hjælpe sårbare familier med at skabe trygge og faste rammer om familielivet fra barnet ligger i mors mave til det begynder i skole. 

Meget unge forældre, forældre med stof- eller alkoholproblemer eller forældre med psykiske problemer har ofte brug for ekstra hjælp og støtte, når livet som to bliver til tre. Det tager kommunen, regionen og frivillige organisationer sig allerede af i dag, men et nyt projekt i Odense skal nu sikre et endnu tættere samarbejde mellem de forskellige aktører omkring de sårbare familier. 
 

Formålet med det nye projekt er at give sårbare gravide og deres familier den bedst mulige start på livet som familie med et skræddersyet forløb, som løber fra midt i graviditeten til skolestart, så den negative sociale arv kan brydes. 


- Fra første dag som børn- og ungerådmand har det været mit største ønske at mindske betydningen af social baggrund for vores børn og unge. Det er mit ønske, at Odense er den by i Danmark, der er bedst til at bryde den negative sociale arv og skabe mønsterbrydere. Derfor er jeg utrolig glad over, at den A.P. Møllerske Støttefond giver os 20 millioner til at løfte arbejdet med netop dette; at skabe nogle bedre børneliv, siger børn og ungerådmand i Odense Kommune, Susanne Crawley Larsen, (R). 


Projektet bliver løftet i tæt samarbejde mellem Odense Kommune, OUH Odense Universitetshospital, SFI - DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD (fra 1. juli VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd) og forskellige frivillige organisationer, og deres samarbejde bliver helt afgørende for projektets forventede succes. 


- Vi skal gøre alt, hvad vi kan for at hjælpe sårbare patienter og borgere, og derfor er det helt naturligt, at Region Syddanmark gennem OUH Odense Universitetshospital går med i sådan et samarbejde. Vi vil rigtig gerne arbejde sammen med de syddanske kommuner, og jo mere sammenhængende tilbud patienterne kan få, jo bedre er vi lykkes med vores fælles opgave, siger formand for Region Syddanmarks sundhedssamordningsudvalg, Tage Petersen, (V).


Et betydeligt beløb

Odense Kommune og Familieambulatoriet, Gynækologisk Obstetrisk afdeling på Odense Universitetshospital indgår i forbindelse med den store donation på 20 millioner en samarbejdsaftale med, der løber over de næste seks år. 
 

Den grundlæggende idé med projektet er, at den gravide og hendes familie får tilknyttet en følgeperson, der følger den gravide og familien over en årrække. Og der er en masse at tage fat på, for erfaringen viser, at de mest sårbare gravide og familier ofte har brug for ekstra støtte i tiden både før og især efter fødslen. 


Men inden Odense Kommune og OUH Odense Universitetshospital, inviterer de første familier til at deltage i projektet, skal den fælles forankring mellem de parter, der løfter sundhedsarbejdet omkring byens mest sårbare familier, på plads. 


- Det første år af projektperioden er sat af til at udvikle det nye forstærkede samarbejde, vi tror på kan gøre forskellen for de sårbare familier, vi gerne vil hjælpe. For vi er allerede mange fra offentlig side, der gerne vil ind og hjælpe - fra den praktiserende læge, sundhedsplejen, jordemoderen, socialrådgivere og familiebehandlere fra kommunen og måske endda medarbejdere i psykiatrien. Og så er der også alle de frivillige organisationer, der i høj grad allerede har kontakt med de familier, vi skal ind og hjælpe, siger Sundheds- og forebyggelseschef i Odense Kommune, Sonja Serup Hansen. 


En investering i børnenes fremtid
Hos mange af de sårbare familier, der møder sundhedsvæsnet, kan dårlig trivsel, misbrugsproblemer eller en problematisk jobsituation i værste fald føre til anbringelser udenfor hjemmet, så projektets fokus på tidlig indsats kan gøre en stor forskel, mener Susanne Crawley Larsen:
 

- Tidlig indsats er en investering i vores fælles fremtid. Det er en investering i nogle bedre børneliv her i Odense. Det vil herudover spare os for udgifter til lange og indgribende forløb i barnets første leveår. Vi giver barnet og familien det bedst mulige udgangspunkt for at vokse op på lige fod med alle andre børn, og det er mit mål med projektet, siger hun. 


Det bakkes op af erfaringerne på Familieambulatoriet på Odense Universitetshospital, hvor man kan konstatere, at den rette omsorg under graviditeten kan forbedre barnets sundhedstilstand. Den rette indsats kan for eksempel sikre, at fosteret ikke fødes med misdannelser eller funktionsnedsættelser, som får konsekvenser for barnet resten af livet.


- Samarbejdet er et eksempel, der giver mening både for Odense Kommune og for os, og hvis vi kan hjælpe nogle børn og familier til et bedre liv, så er vi nået rigtig langt, siger sundhedssamordningsudvalgsformand Tage Petersen.


Tidlig indsats et fokuspunkt i Odense
Tidlig indsats er ét blandt tre faglige temaer som fra 2017 skal styrke arbejdet med børn og unge i Odense - sprog og dannelse er de to andre. Det skærpede fokus på de tre temaer skal være med til at bryde med den negative sociale arv og gøre alle børn og unge klar til fremtiden.
 

Men hvor sprog og dannelse er noget, børnene gerne skal have mere af, så handler tidlig indsats mere om den forventning, der er til de voksne, som er omkring børnene.

Fakta
- Den A.P. Møllerske Støttefond giver Odense Kommune og Odense Universitetshospital/Region Syddanmark 20 millioner til at bekæmpe negativ social arv hos sårbare familier. 
- Hver familie vil få tilknyttet en følgeperson, der skal skræddersy et forløb til familien. Forløbet strækker sig over tiden fra barnet ligger i mors mave til første skoledag. 
- Det første år af projektet, der løber i seks år, bruges på at udvikle og forstærke samarbejdet mellem de forskellige aktører omkring familierne - kommunen, regionen og frivillige organisationer. 
- Projektet starter ud i et geografisk afgrænset område i den vestlige del af Odense. 
- Projektet forventes at kunne hjælpe 480 børn og deres familier. 
- Projektet går lige nu under navnet FAMKO - en sammentrækning af Familieambulatoriet og kommunen. 
- FAMKO bliver evalueret af SFI - DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR VELFÆRD - fra 1. juli VIVE - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd - i samarbejde med Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital - og udmunder i to forskningsprojekter med et sundhedsfagligt og et socialfagligt perspektiv. 

Kontaktinformation

Rådmand for Børn- og Ungeforvaltningen, Susanne Crawley Larsen, R, Odense Kommune, tlf. 3060 4419
Formand for Sundhedssamordningsudvalget, Tage Petersen, V, Region Syddanmark tlf. 6136 6022
Sundheds- og forebyggelseschef, Sonja Serup Hansen, Odense Kommune, tlf. 21174058
Overlæge og faglig leder, Inge Olga Ibsen, Familieambulatoriet Region Syddanmark, OUH Odense Universitetshospital, tlf. 2184 9285