Spring til indhold
Nyhed

10 nye ungdomscentre erstatter de nuværende 35 fritids- og ungdomsklubtilbud for børn og unge i Odense

06-02-2017

Efter sommerferien bliver de nuværende 35 klub- og fritidstilbud omlagt til 10 ungdomscentre for de 11-18-årige, altså for elever i 5. klasse og opefter. Tidligere var børn i 4. klasse også en del af ungdomsskolernes tilbud, men de tilbydes nu i stedet en ny type SFO2 på deres kommunale folkeskole, fordi nærhedsprincippet vægtes højt for netop de yngste.

 

De unge kan frit vælge imellem de nye ungdomscentre

Størstedelen af de kommende ungdomscentre bliver mere centralt placerede end tidligere, hvilket betyder, at en del børn og unge vil opleve at få længere til deres kommunale fritidstilbud. De nye centre er åbne tilbud, så de unge frit kan vælge efter lyst og interesse - og uafhængigt af deres placering.

 

Carsten Djursaa, kommende leder af UngOdense, den nye fælles ungdomsskole i Odense, fortæller:

 

- Placeringen af ungdomscentrene er et kompromis ud fra mange hensyn og det muliges kunst for at finde egnede placeringer i eksisterende kommunale bygninger. Vi har både skelet til buslinjer og de forskellige boligområder samtidig med, at vi på den ene side ønsker at skabe en fortsat kobling til det enkelte lokalområde, mens vi på den anden side skal nå så bred og stor en gruppe af børn og unge til det enkelte tilbud. Vi tror dog på, at vi sammen kan skabe nogle attraktive ungdomscentre, og vi er naturligvis særligt opmærksomme på, hvordan vi også fremover kan opnå en tæt tilknytning til lokalområderne og de enkelte skoler.

 

Nye aktiviteter i samspil med de unge og lokale samarbejdspartnere

De nuværende fritids- og ungdomsklubber fortsætter så vidt muligt uændret frem til sommerferien, hvorefter de lukker. De 10 nye ungdomscentre åbner i løbet af august 2017. Der er netop nu sat gang i en proces med at planlægge indretning og aktiviteter - og her spiller de unge og lokale samarbejdspartnere en vigtig rolle, så der i fællesskab bliver skabt de bedst tænkelige rammer for et inspirerende ungemiljø.

 

Børn- og ungerådmanden i Odense er opmærksom på de nye rammer, men er samtidig optimistisk omkring de nye ungdomscentre som et spændende, lærerigt og motiverende tilbud for de 11-18-årige:

 

- Ungdomsskolerne har en skøn og lang tradition for at inddrage de unge og andre aktører i at udvikle tilbud, som kan tiltrække byens unge. Særligt er der grund til at være stolt af arbejdet med fritidsvejledningen, hvor alle børn og unge systematisk bliver tilbudt et fritidsliv med fællesskaber. Jeg er fuld af fortrøstning om, at det vil lykkes UngOdense at skabe noget nyt og spændende i de nye ungdomscentre, men jeg er opmærksom på, at tilbuddene forandrer sig. Det er konsekvensen, når vi politisk prioriterer dele af ungdomsskolernes økonomi over til området for udsatte børn og unge. En nødvendig prioritering i arbejdet med at ændre nogle børns livsbane, siger Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand i Odense (R).

 

Placering af de nye ungdomscentre

Stort set alle adresser er fundet, hvilket betyder, at 7 af de 10 centre er på plads, så de kan åbne i august 2017. Det drejer sig om syv følgende steder:

  • Virkelyst Fritids- og Ungdomsklub, Ørbækvej 42, 5220 Odense SØ
  • Skibhus Fritids- og Ungdomsklub, Victoriagade 33, 5000 Odense C
  • Østre Kulturcenter, Danmarksgade 10D, 5000 Odense C
  • Camp U, Vollsmose Allé 20, 5240 Odense NØ
  • UngOdense, Niels Bohrs Allé 210, 5220 Odense SØ
  • Hjalleses Fritids- og ungdomsklub, Solbærvej 5, 5320 Odense S
  • Spillestedet, Filosofgangen 19A, 5000 Odense C

Derudover undersøger Børn- og Ungeforvaltningen i samarbejde med By- og Kulturforvaltningen stadig den endelige placering af de sidste tre centre. Det vil derfor sandsynligvis blive nødvendigt at tilbyde aktiviteter i nogle midlertidige lokaler i de berørte områder. Der vides forventeligt mere om de sidste tre steder inden udgangen af marts.

 

De uafklarede placeringer og midlertidige løsninger drejer sig om følgende tre områder:

  • Bolbro, 5200 Odense V
  • Tingløkke, 5250 Odense SV
  • Kroggård, 5270 Odense N