Spring til indhold
Nyhed

10 borgermøder om det gode liv i Odense

26-01-2017

I 2017 inviterer By- og Kulturforvaltningen odenseanerne til 10 møder i Odenses lokalområder. Her vil både udviklingen i hele Odense og i de enkelte lokalområder blive belyst. Fokus vil særligt være på det lokale særkende og de muligheder, som områderne byder på. Kort sagt: Det gode liv.

 

- Flere odenseanere har tilkendegivet, at de gerne vil have et bedre indblik i byens forandring. Ikke mindst den forandring der foregår i deres egen ”baghave”, hvor livet leves. Med møderne håber vi, at vi sammen kan komme nærmere, hvad rammen om det gode liv skal være, og hvordan vi sammen sætter gang i en bevægelse hen mod det. Jeg ser meget frem til møderne og glæder mig, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Borgermødernes program

På møderne er der først oplæg om Odenses forandring, udviklingen i lokalområderne og det gode liv i almindelighed ved by- og kulturrådmand Jane Jegind og byplanchef Jeanette W. Olsen. Dernæst bliver en række beboere interviewet om det gode liv i netop deres lokalområde.

 

Efter oplæg og interview åbner en række stande, hvor By- og Kulturforvaltningen fortæller om alt fra det historiske, over byggesager til grønne områder. Det vil også være muligt at tale med politikere fra By- og Kulturudvalget og Byrådet, samtidig med at blandt andet de lokale foreninger i området ligeledes står klar ved en stand.

 

Møderne er også en lejlighed til at blive klogere på lokalsamfundets ildsjæle og på den måde finde ud af, om man selv har lyst til og mulighed for at engagere sig.

 

Første møde i Bellinge er udsolgt

Første borgermøde med 170 deltagere afholdes tirsdag den 31. januar i Bellinge Idrætscenter med fokus på lokalområderne Bellinge, Højme og Dyrup.

 

Formålet er dels at informere om udviklingen i Odense og lokalområdet, men samtidig ønsker By- og Kulturforvaltningen at høre borgernes forventninger og forhåbninger til udviklingen og det gode liv. Og der har været rift om de 170 pladser, som allerede en lille uge før mødet er revet væk.

 

- Vi vil meget gerne i dialog med byens borgere, og derfor glæder det mig utroligt meget, at det er gengældt. Der har været en stor interesse for vores første møde i Bellinge, og jeg håber – og tror – at det vil fortsætte til de kommende møder, siger Anne Velling, direktør i By- og Kulturforvaltningen.

 

Tid og dato for borgermøderne

De 10 lokale møder foregår alle fra kl. 19.00-21.00 (dørene åbnes kl. 18.30), og de finder sted på følgende datoer:

 

31. januar - lokalområderne Bellinge, Højme og Dyrup.

9. marts – lokalområderne Munkebjerg, Bymidten, Hunderup

14. marts – lokalområderne Højby, Hjallese, Lindved, Skt. Klemens

28. marts – lokalområderne Tarup, Åløkke, Paarup, Villestofte

8. maj - lokalområderne Agedrup, Bullerup, Seden, Åsum

13. juni – lokalområderne Dalum, Sanderum, Elmelund

29. august - lokalområderne Korup, Ejlstrup, Ubberud, Blommenslyst

26. september - lokalområderne Næsbyhoved Broby, Allesø, Næsby

29. november - lokalområderne Stige, Lumby, Anderup, Søhus, Stige Ø

12. december – lokalområderne Skibhuskvarteret, Skibhusene, Vollsmose

 

Læs mere om møderne, hvor de afholdes og tilmelding på www.odense.dk/detgodeliv.