Spring til indhold
Nyhed

Unge i uddannelse og job: 160 elever fra fire folkeskoler bliver detektiver for en uge

07-12-2016

Igennem en uge indtager 160 elever fra 8. årgang rollen som ”detektiv i uddannelses- og karriereveje”. Her skal eleverne arbejde med faget Uddannelse og Job - og som et centralt element har de unge på tværs af folkeskolerne mulighed for at vælge et forløb inden for netop den erhvervsuddannelse med tilhørende virksomheder, som har deres personlige interesse.

 

- Som rådmand for børn og unge er jeg optaget af at unge understøttes og motiveres til uddannelse og job, og der har vi rigtig meget at byde på i Odense. Derfor glæder det mig også, at man i fællesskab har set en ny måde at inspirere og motivere de unge, der styrker mødet mellem grundskole, virksomheder og erhvervsuddannelser til gavn for de unges kommende uddannelsesvalg, udtaler Susanne Crawley Larsen, børn- og ungerådmand (R).

 

Detektiver i virkeligheden og på skolebænken

Unge i Uddannelse og Job skal gennem elevernes egne praksiserfaringer synliggøre koblingen mellem erhvervsuddannelser og forskellige karriereveje. Eleverne vil derfor i løbet af projektugen tilbringe 1 dag på en erhvervsuddannelse og 1 dag på en virksomhed, som beskæftiger medarbejdere inden for uddannelsens hovedområde.

 

Resten af ugen vil eleverne komme til at arbejde med den valgte uddannelsesretning og de forskellige uddannelses- og karriereveje, der findes inden for branchen samt egne styrker og svagheder i forhold til den valgte uddannelse. Elevernes forløb fordeler sig på hotel & restaurant-, gartneri-, industritekniker-, grafisk design-, SOSU & PA- og salgsassistent-uddannelserne.

 

Ungdomsskoleleder, og én af tovholderne for forløbet, Erik Rasmussen er stolt af, at det er lykkedes at bringe så mange forskellige kræfter sammen om at udvikle et pilotprojekt omkring uddannelse og job:

 

- Ved at vi er så mange, der er gået sammen om at udvikle og realisere den her projektuge, har vi formået at skabe et praksis- og virkelighedsnært forløb, hvor de unge får lov til at arbejde koncentreret med forskellige uddannelses- og karriereveje. Det er vores store håb, at vi ved at udvide fokus på uddannelsernes konkrete karriereveje styrker de unges grundlag for at træffe deres fremtidige uddannelsesvalg.

 

Virksomhederne kan se formålet med projektugerne

I arbejdet med at realisere projektugerne er der indgået samarbejde med en lang række virksomheder om at tage imod de unge i projektugerne. Det har ført til samarbejde med tyve forskellige virksomheder, som fx Den Gamle Kro, Business Reklamebureau og PKM Gartneri. Her vil de unge komme ud og opleve arbejdet på gartnerier, hoteller og restauranter, i varehuse stålvirksomheder, daginstitutioner, ældrecentre og reklamebureauer samt hos frisører og kosmetikere.

 

Hos virksomhederne var man hurtig til at afsætte timerne til eleverne i projektugerne. Virksomhederne kan nemlig se vigtigheden af at få sat fokus på erhvervsuddannelserne i folkeskolen, hvor kendskabet til gymnasiale uddannelser ofte er langt større blandt de unge.

 

Undervisningsforløbet er udviklet i et samarbejde mellem erhvervsuddannelserne, ungdommens uddannelsesvejledning, ungdomsskolen, samt lærere og ledere fra folkeskolerne. Ved at bringe de forskellige kræfter sammen er det lykkedes at gentænke den måde, hvorpå den kollektive vejledningsforpligtigelse i folkeskolen løses, samt hvordan man i fællesskab finder nye måder at inspirere og motivere unge til at se de gode karrieremuligheder, der findes med en erhvervsuddannelse.

 

Tid & Sted

Projektugerne afholdes i uge 49 på H.C. Andersen Skolen og Kroggårdsskolen samt uge 50 på Abildgårdskolen og Risingskolen. Læs mere på hjemmesiden EUD i Skole Nord.

 

Projektet er forankret i Skolesamarbejdet i Nord og er et pilotprojekt, som evt. senere kan udfoldelse til alle 8. klasser i skolesamarbejdet. Udviklingen af projektet er sket som led i det regionale projekt ”EUD i skolen – Skolen i EUD”. Projektet har som overordnet mål at understøtte og implementere tiltag, som understøtter målsætningen om, at 95 % af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse. Endvidere skal 30 % vælge en EUD direkte efter grundskolen i 2025. I 2014 valgte 16,6 % af de unge i Odense en erhvervsuddannelse.