Spring til indhold
Nyhed

Trafikken normaliseres på Rismarksbroen i november 2016

31-08-2016

I dag blev den nye tunnel og kunstværket under Rismarksvej fejret sammen med bl.a. Tarup Skole. Tunnelen blev allerede taget i brug i december, og nu er kunstværket på plads. Færdiggørelsen af hele projektet blev fejret sammen med bl.a. Tarup Skole, Tarup Center og medlemmer fra gruppen ”Trafik i Tarup”. Jane Jegind benyttede lejligheden til at fortælle, at Odense Kommune kan normalisere trafikken på Rismarksbroen før tid.

 

- Der er meget at fejre i dag. Ikke alene har vi fået skabt en sikker og tryg vej for cyklister og fodgængere under Rismarksvej. I november kan vi også genåbne for alle trafikanter i begge retninger på Rismarksbroen. Begge dele, tror jeg, vil skabe glæde i kvarteret omkring broen og forhåbentlig normalisere trafikken i de områder, der har været berørt af renoveringen, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Odense Kommunes arbejde med at renovere Rismarksbroen er så fremskredent, at broen genåbner for trafik i begge retninger i november. Trods det sidste færdiggørelsesarbejde kan alle trafikanter altså igen færdes på normal vis over Rismarksbroen. Rismarksbroen er med renoveringen blevet fremtidssikret til også at håndtere den helt tunge trafik, så der ikke længere er vægtbegrænsning. Det var en væsentlig forudsætning for renoveringen af broen, som er en væsentlig del af ringvejen.

 

Godt samarbejde fremtidssikrer Rismarksbroen

Arbejdet på broen begyndte i marts 2015, og Odense Kommune forventede at være færdig i januar 2017. Arbejdet skrider hurtigere frem end ventet som følge af et fornuftigt renoveringsforløb, og fordi vejret har budt på færre forhindringer for arbejdet end forudset. Derudover har samarbejdet mellem bygherre, entreprenør og rådgiver været rigtigt godt.

 

- Renoveringen af Rismarksbroen var uundgåelig, fordi broen var slidt og præget af tidens tand. Det var et nødvendigt onde, som naturligvis har kunnet mærkes i flere områder af byen. By- og Kulturforvaltningen har på bedste vis forsøgt at imødekomme de følger, som renoveringen har givet på det trafikale område. Og senest lykkedes det også at få dobbeltrettet biltrafikken i den sidste del af renoveringen. Forvaltningen har været proaktive og haft fokus på at komme i mål til tiden til gavn for byens borgere og trafikanter, siger Jane Jegind.

 

Midlertidig cykelsti fjernes

Cyklister og fodgængere skal fra november tilbage på broen, og erstatningsstien og belysning gennem ådalen bliver derfor nedlagt. Den oprindelige sti retableres, så det stadig er muligt at krydse fra syd til nord via grussti igennem ådalen, som før Odense Kommune begyndte den tiltrængte renovering af broen.

 

Der vil i november være aktivitet omkring broen, mens de sidste arbejder gøres færdig. Men det vil ikke få betydning for trafikken, når den atter kan køre normalt over broen. En endelig dato for normaliseringen af trafikken på Rismarksbroen bliver meldt ud senere.