Spring til indhold
Nyhed

Thomas B. Thriges Gade: 11 entrepriser afgjort

02-06-2016

Byrum

I alt har fem entreprenørteams været prækvalificeret til at byde på de nordlige byrum. Entreprisen blev vundet af TC Anlæg.

 

De nordlige byrum strækker sig fra Østre Stationsvej i nord mod Hans Jensens Stræde i syd, og byrummene udføres i etaper, i takt med at byggerierne skyder op. Arbejdet med byrummene går i gang i efteråret 2016 foran musik- og teaterhuset Odeon, som åbner i foråret 2017.

 

TC Anlæg er et fynsk firma, og de har allerede et godt kendskab til Thomas B. Thriges Gade-projektet. De stod for jordentreprisen på den nordlige p-kælder og står også for entreprenørarbejdet i forbindelse med de arkæologiske udgravninger forud for selve byggerierne.

 

Parkeringskælder

Byggeentrepriserne i forbindelse med opførelsen af den sydlige p-kælder er brudt op i mindre fagentrepriser i stedet for i én samlet hovedentreprise. På den måde får flere firmaer mulighed for at byde ind på opgaverne. Samtlige entrepriser er nu afgjort, og Fra Gade til By-sekretariatet forventer at indgå kontrakt med følgende:

  • Jord, råhus og elementer: Züblin, Thrige
  • El-entreprisen: Wicotec Kirkebjerg, Kolding
  • VVS-entreprisen: GK Danmark, Odense
  • Sprinklerentreprisen: GK Danmark, Odense
  • Murerentreprisen: Jens Sandberg, Odense
  • Apteringsentreprisen: H. Skjøde Knudsen, Odense
  • Tømrer/snedkerentreprisen: Thode, Odense
  • Malerentreprisen: Malergruppen, Odense
  • Elevatorentreprisen: Schindler Elevatorer, Ballerup
  • Miljøsanering: P. Olesen & Sønner, Hovedgård

Om udbuddene siger projektchef Svend Heegaard: ”Jeg er meget tilfreds med de bud, vi har fået ind. De ligger som forventet inden for det, vi har budgetteret med. Jeg ser frem til samarbejdet med de vindende entreprenører.”

 

Med afgørelsen af byrum og parkeringskælder mangler Fra Gade til By-sekretariatet nu kun udbuddet af de sydlige byggeretter samt udbuddet af de sydlige byrum. Udbuddet af de sydlige byggeretter bliver afgjort i løbet af sommeren, mens udbuddet af de sydlige byrum endnu er i projekteringsfasen.

 

Fakta om Fra Gade til By-projektet

Fra Gade til By-sekretariatet er netop nu ved at færdiggøre den nordlige del af parkeringsanlægget, som åbner med ca. 500 pladser til september 2016. Parkeringsanlægget opføres under terræn, og det færdige anlæg får ca. 1.000 parkeringspladser og fem op- og nedkørsler.

 

Over jorden bygger man ca. 53.000 etagekvadratmeter fordelt på tre kvarterer, som fortrinsvis består af boliger og maksimum 10 % erhverv.

 

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade omfatter et areal på 51.000 m2, og området strækker sig 700 meter gennem et byområde, som kan dateres tilbage til 1.000-tallet.

 

Planlægningen af projektet blev påbegyndt i 2008, og selve byggeriet startede i 2014. Hele byomdannelsen står færdig i 2020.