Spring til indhold
Nyhed

Stor sparerunde i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

10-05-2016

De økonomiske udfordringer estimeres her i starten af regnskabsåret at være på i alt ca. 47 mio. kr. i 2016. Ubalancen fortsætter ind i de kommende år dog med et faldende beløb - i 2019 forventes den således at være 26 mio. kr. Ubalancen består af en række udefra kommende udgifter samt ”gammel gæld” fra seneste regnskabsår. Adm. direktør René Junker præsenterede udvalget for en administrativ spareplan, der håndterer den del af ubalancen, som forvaltningen selv er ansvarlig for. Spareplanen forventes at blive ført ud i livet i starten af juni.

 

Da spareplanen forventes at udløse afskedigelser på mere end 30 personer, er den efter reglerne anmeldt som en såkaldt massefyring til det regionale beskæftigelsesråd. De relevante medarbejderfora er ligeledes inddraget i processen.

 

En række eksterne udfordringer er den primære årsag til det samlede underskud. Beskæftigelses- og Socialudvalget skal på møderne 24. maj og 7. juni træffe beslutning om, hvordan der skal findes kompenserende besparelser, der kan dække de ekstra udgifter til bl.a. lægeerklæringer, flygtninge og ungesager.

 

Samtidig skal udvalget træffe beslutning om, hvordan man skal finde henholdsvis 1% og 2% af budgettet i 2017 og 2018, som byrådet har besluttet, alle udvalg skal finde for at leve op til regeringens omprioriteringsbidrag.