Spring til indhold
Nyhed

Sprogets Hus skifter navn til Kommunikationscenter Odense fra 1. januar 2017

20-12-2016

Betegnelsen ’Sprogets Hus’ er ikke længere dækkende for områdets nuværende ydelser. Det er til gengæld ’Kommunikationscenter Odense’, som er i tråd med betegnelserne for tilsvarende kommunale og regionale tilbud indenfor samme ydelsesområder. Navnet vil således i højere grad vække genklang blandt både fagpersoner og interesseorganisationer på området, hvor betegnelsen kommunikationscenter er velkendt.

 

Kommunikationscenter Odense (KCO) er også fremover en del af Børn- og Ungeforvaltningen i Odense Kommune.

 

At mestre egen tilværelse med aktive, kommunikative kompetencer

Navneskiftet til Kommunikationscenter Odense signalerer samtidig det centrale fokus på centrets aktuelle kerneopgaver om at levere målrettede ydelser til børn, unge og voksne, som har til hensigt at:

  • afhjælpe og begrænse høre/stemme/stamme-problematikker hos børn, unge og voksne
  • skabe bedre forudsætninger for borgernes evne til at fungere, så de kan mestre egen tilværelse med fokus på at styrke aktive, kommunikative kompetencer.

Kommunikationscenter Odense (KCO) arbejder målrettet med ydelser til børn, unge og voksne i forhold til:

  • Høreproblematikker (f.eks. Cochlear Implant, tinnitus, hyperacusis, høretekniske hjælpemidler og fokuserede pædagogiske indsatser)
  • Stemmeproblematikker (f.eks. funktionelle, organiske og neurologiske stemmeproblemer)
  • Stammeproblematikker (f.eks. forløb i forhold til udviklingsmæssig, neurogen eller psykogen stammen og løbsk tale)

Kommunikationscenter Odense (KCO) har løbende fokus på faglig udvikling på de specialiserede områder. KCO har desuden tæt samarbejde med bl.a. Syddansk Universitet (SDU), Høreklinikken og Foniatrisk Ambulatorium på OUH samt forskellige interesseorganisationer på området. Det centrerede fokus på det specialiserede område i KCO er samtidig en faglig styrke for den interne og tværfaglige sparring.