Spring til indhold
Nyhed

Sparekatalog på beskæftigelses- og socialområdet

20-05-2016

Oveni det forventede merforbrug, der i overslagsårene primært skyldes udefra kommende forhold, skal udvalget levere en generel besparelse på 1 pct. i 2017 stigende til 2 pct. i 2018, der skyldes, at byrådet har besluttet, at alle udvalg skal finde midler til at leve op til regeringens omprioriteringsbidrag.

 

I første omgang har forvaltningens ledelse lagt en plan for at reducere ledelse, stabsfunktioner og administrativ drift med en samlet besparelse på 23 mio. kr. Disse besparelser er under udmøntning.

 

Næste skridt er de finansieringsforslag, der nu er sendt ud til politikerne i i Beskæftigelses- og Socialudvalget og dermed også tilgængeligt for offentligheden.

 

Finansieringsforslagene indeholder eksempelvis reduktions af bl.a. borgerservice, løntilskudsjob i det offentlige, tilskud til frivilligt socialt arbejde og nedlæggelse af væresteder.

 

Kataloget omfatter forslag på 21,9 millioner kroner. Politikerne skal tirsdag vælge finansieringsforslag på i alt 15 millioner kroner ud af forslagene. Dette er ud over spareplanen på forvaltningens administration på 23 mio.kr.

 

Sparerunden i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen forventes at medføre over 30 afskedigelser. Den aktuelle situation er derfor varslet til Det Regionale Arbejdsmarkedsråd som en såkaldt massefyring.

 

(Sparekataloget kan ses på www.odense.dk under dagsorden for Beskæftigelses- og Socialudvalgets møde den 24.5)