Spring til indhold
Nyhed

Skattestigning i Odense kommer de handicappede til gode

24-11-2016

Ifølge Brian Skov Nielsen, der er rådmand for ældre-og handicapområdet, falder pengene på et tørt sted:

 

”Endelig kan vi styrke velfærden i Odense, og jeg er meget glad og stolt over at have været med til at sikre mere velfærd til nogle af de borgere, som har mest brug for det. Jeg skal ikke lægge skjul på, at det var med blødende hjerte, vi tidligere på året skulle spare på handicapområdet, og derfor er jeg utrolig glad for, at vi i Byrådet er enige om, at netop handicapområdet selvfølgelig skal tilgodeses.”

 

Hvordan skal pengene bruges?

I forhold til udmøntningen af velfærdsprocenten er det et krav fra Byrådet, at pengene skal bruges til at ansætte mere personale, hvilket naturligvis også gælder for handicapområdet. Men herudover er der frit slag, og de handicappede selv skal naturligvis høres.

 

”Det er vigtigt for mig, at de handicappede selv bliver hørt i denne proces. Det er hele grundstenen i vores rehabiliterende arbejde, at vi samarbejder med de mennesker, vi møder, om at gøre deres mål og drømme for hverdagen til virkelighed, og derfor skal de handicappede naturligvis selv være med til at pege på, hvordan de ti mio. kroner bedst kan investeres i området,” fortæller Brian Skov Nielsen.

 

Borgerpanel af handicappede skal kvalificere

Forvaltningen sætter nu derfor et omfattende arbejde i gang med at høre de handicappede, hvordan pengene bedst kan understøtte deres drømme og give dem mere livskvalitet i hverdagen. Der skal også nedsættes et borgerpanel bestående af handicappede borgere, der løbende igennem processen skal være garanter for, at udmøntningen af pengene er tro mod de forslag og drømme, der er fremkommet.

 

Fra Brian Skov Nielsen lyder det:

 

”Jeg er helt vildt spændt på at se, hvad de handicappede peger på, og jeg forventer mig meget af det kommende borgerpanel. Vi havde super gode erfaringer med et lignende panel af handicappede borgere, da vi for nylig holdt Handicap Melodi Grand Prix. Medlemmerne af panelet var energiske, fulde af idéer og lyst til at nedbryde fordomme om handicappede, og de viste mig, hvor meget handicappede kan, hvis bare de får lov. Derfor skal de handicappede selvfølgelig også have en stemme i udmøntningen af de ti mio. kroner, der allerede fra 2017 tilføres området.”

 

Velfærdsprocenten i Ældre- og Handicapforvaltningen

Ud over handicapområdet får også andre områder på ældre- og handicapområdet glæde af skattestigningen i Odense. Det gælder bl.a.:

 

Ansættelse af personale på plejecentre om aftenen: 20 mio. kroner.

Aktiviteter i botilbud på handicap- og psykiatriområdet: 1,9 mio. kroner.

Indsatser vedrørende forebyggelse: 1,1 mio kroner.