Spring til indhold
Nyhed

Skattestigning giver knap 32 mio. kr. til Ældre- og Handicapforvaltningen

16-09-2016

Den godkendte skattestigning giver knap 32 millioner til Ældre- og Handicapforvaltningen i 2017.

 

- Jeg har længe kæmpet for, at skatten i Odense skulle op til gavn for den fælles velfærd - Ikke mindst på ældre- og handicapområdet. Med den her skattestigning kan vi endelig få flere penge til velfærd. Det synes jeg, vi trænger til, siger Ældre- og Handicaprådmand, Brian Skov Nielsen (EL).

 

Penge til handicapområdet

De ekstra skatteindtægter vil gøre det muligt at droppe sommerens besparelser på handicapområdet. Et forslag som rådmanden vil bringe ind i ældre- og handicapudvalget.

 

- For at leve op til Byrådets besparelseskrav måtte vi før sommer afskedige medarbejdere på handicapområdet. Og i 2018 skal vi efter planen spare yderligere fem mio. Jeg vil foreslå udvalget, at vi investerer ti millioner i handicapområdet og dermed tilfører et beløb svarende til besparelserne. Jeg vil nu indkalde til dialog med borgerne på området, så vi kan få deres bud på, hvordan vi bedst bruger pengene.

 

Investeringer i handicapområdet skal skabe livskvalitet og selvstændighed for mennesker med handicap. Eksempler kunne være en udvidelse af de kreative værksteder med medier, musik og billedkunst, eller flere pladser på kommunens populære aflastnings- og beskæftigelsesaktiviteter, hvor der i øjeblikket er ventelister. Målrettede sundhedsfremmende tiltag på handicapområdet kunne også være en mulighed. F.eks. motionstilbud særligt tilpasset målgruppen.

 

Opgør med ulighed i alderdom

Odense Kommunes store sundhedsprofil har vist, at der er væsentlige sundhedsmæssige forskelle mellem indkomstgrupper. Noget en målrettet forebyggelsesindsats kan være med til at rette op på.

 

- Vi kan se, at dem med de laveste uddannelser og de laveste indkomster generelt set har et dårligere helbred og dermed en dårligere alderdom. Det er en urimelig ulighed, som vi kan og bør modvirke gennem målrettet forebyggelse, siger Brian Skov Nielsen.

 

Hvis det står til rådmanden, skal Odenses stærke fokus på rehabilitering derfor suppleres med en styrket forebyggende indsats. Noget der vil ligge godt i tråd med den forebyggelsesstrategi, som udvalget netop har godkendt.

 

Brian Skov Nielsen uddyber:

 

- Der er mange gode grunde til at investere i forebyggelse. Hvis vi kan holde folk raske i længere tid, er der et kæmpe potentiale for både øget livskvalitet og den kommunale økonomi. Det vil gøre en kæmpe forskel for især de svageste og mest udsatte borgere, hvis vi kan hjælpe dem, inden de bliver syge eller alvorligt svækkede.

 

Forvaltningen har allerede skitseret en række mulige forebyggende tiltag. Blandt andet tidligere opsporing af sygdom hos målgrupper, man ved, er i stor risiko for at blive syge. Andre muligheder vil være at støtte de frivillige foreninger, som arbejder med forskellige tiltag som f.eks. rygestop, motionstilbud og livsstilsændringer.