Spring til indhold
Nyhed

Skarp fokus på jobindsats i Odense Kommune

09-02-2016

Fra uge til uge viser modellen, hvor mange ledige borgere der har forladt ledighedskøen og enten er kommet i arbejde eller uddannelse. Denne model er udviklet for at sikre en indsigt i effekten af kommunens arbejde for at få ledige borgere tilbage i beskæftigelse fra ledighed eller sygdom.

 

Modellen betegnes mandagstal og består af to enkle tal, der viser, om Beskæftigelses- og Socialforvaltningen den seneste uge har nået de opstillede måltal for, hvor mange ledige der er kommet i job eller uddannelse.

 

 

- I alt for mange år har der manglet dokumentation for effekten af det arbejde, der er lavet på beskæftigelsesområdet. For meget har handlet om proces og for lidt om resultater.

- Vi mener nu i Odense at have skabt en ganske unik effektmodel på beskæftigelsesområdet. For det første for at kunne sætte en politisk retning og kontrollere effekten. For det andet for at give forvaltningen et effektivt arbejdsredskab, siger rådmand Steen Møller fra Odense Kommunes Beskæftigelses- og Socialforvaltning.

 

Resultatet af medarbejdernes arbejde hentes hver mandag ud af to sagsbehandlingssystemer, der dækker uddannelse og ledighed. Tallene offentliggøres i kommenteret form til alle medarbejdere. Lever tallene op til målet, så markeres de med grønt. Er tallene under forventning, så er de røde.

 

- Vi arbejder systematisk på at skabe en effektkultur blandt alle medarbejderne i vores forvaltning. Vi skal til enhver tid vide, om det vi gør også virker. De nye mandagstal spiller en vigtig rolle for hele organisationen på dette område. Tallene kan brydes ned til afdelingsniveau, så flest mulige medarbejdere kan opleve, at de kan påvirke resultatet af vores kerneopgaven – at få borgerne i uddannelse og arbejde, siger koncerndirektør René Junker.

 

Mandagstallene er et gennemsnit for de seneste fire ugers indsats for at udjævne større udsving. Odense Kommune er udfordret på ledighed og arbejder på at nå ned på landsgennemsnittet senest i 2020. Siden mandagstallene blev indført ved årsskiftet har resultaterne været grønne på uddannelsesområdet og røde for job. I uge 5 blev tallene for første gang grønne for både uddannelse og job: 206 borgere kom i job og 58 kom i uddannelse.

 

- Jeg mener, det er afgørende, at man kan måle effekten af de danske jobcentres arbejde for at bringe ledige i arbejde. Som politikere kan vi ikke agere, hvis vi sætter mål uden samtidig at kunne måle effekten af vores prioriteringer og den valgte retning, siger rådmand Steen Møller.

 

Som medlem af KL’s Arbejdsmarkeds- og Erhvervsudvalg vil Odense-rådmanden rejse sagen i KL med en opfordring til at kommunerne i fællesskab skaber det nødvendige overblik over effekten af jobcentrenes indsats.