Spring til indhold
Nyhed

Renovering af Korsløkken er nomineret til Odense Bæredygtighedspris 2015

11-02-2016

Hos FAB er den bæredygtige tilgang til arbejdet en helt naturlig ting, fortæller projektchef Henrik Max Rasmussen:

 

- I FAB er vi rigtig glade for nomineringen til årets Bæredygtighedspris. For bæredygtighed giver ganske enkelt mening for os. For kun ved at tænke økonomiske, miljømæssige og sociale hensyn ind i vores byggerier og renoveringer, skaber vi de bedste løsninger for vores beboere nu og i fremtiden, siger Henrik Max Rasmussen.

 

5E BYG A/S har øget virksomhedens fokus på bæredygtighed, da det i fremtiden vil bliver en konkurrenceparameter, fortæller projektleder Jesper Kidholm Lund:

 

- Den bæredygtige tilgang er helt sikkert kommet for at blive. Og hos 5E BYG A/S handler det at være bæredygtig ikke kun om at bruge de korrekte miljøvenlige materialer. Det handler også om processen, altså om hvordan vi når i mål, så arbejdet sker på en korrekt og forsvarlig arbejdsmiljømæssig måde. Derudover integrerer vi også sociale hensyn som fx jobskabelse i vor byggeriprocesser. Det er alt sammen er en del af vor CSR indsats, siger Jesper Kidholm Lund.

 

Det er Odense Bæredygtighedsråd, som uddeler Bæredygtighedsprisen og rådets formand Anker Boye fortæller:

 

- Det er jo masser af byggerier herunder renoveringer i gang i Odense lige nu, og det glæder mig at se, at den helhedsorienterede tilgang, som bæredygtighed står for, også vinder indpas her, siger Anker Boye.

 

Om initiativet: Forbedring og fremtidssikring af de boligsociale og fysiske forhold i Korsløkken ved FAB

Gennem en totalrenovering af FABs ca. 1.200 boliger i Korsløkken forbedres og fremtidssikres boligerne og boligområdet. Efterisolering, energimærkede vinduer, solfangere m.m. er nogle af de valgte miljøtiltag. Gennem løsninger med lokal nedsivning af regnvand skabes et mangfoldigt dyre- og planteliv i Korsløkken. Den sociale indsats styrker sammenhængskraften og forbedrer trygheden i boligområdet med mere end 60 nationaliteter. Fx tilbydes familier lektiehjælp, tryghedsvandringer, motionstilbud, uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder m.m. Under projektet Byg til Vækst har 5E BYG lavet en model for involvering af beboere på byggepladsen.

 

5E BYG, som er hovedentreprenør på byggepladsen, har fået miljødiplom for bl.a. indsatsen med begrænsning af affaldsmængder herunder forsvarlig bortskaffelse af kemikalier. 5E BYG har ydet en ekstraordinær indsats for et bedre arbejdsmiljø på byggepladsen fx ved begrænsning af støj og støv. Korsløkken har på den måde også været rollemodel for fremtidige fynske renoveringssager.

 

To andre initiativer er også nomineret til Bæredygtighedsprisen: Tietgen KompetenceCenter, International afdeling med et initiativ, som har til formål at gennem uddannelse og kompetenceafklaring af at integrere flygtninge/indvandrere på det danske arbejdsmarked.

 

De Forenede Dampvaskerier i Odense med rengøringskonceptet Viima, som på basis af en ny fiberteknologi er til gavn for miljø, arbejdsmiljø og økonomi. Systemets effekt er dokumenteret af uvildige akkrediterede institutter og har bidraget til en stor vækst på vaskeriet i Odense.

 

Aller er velkomne til arrangementet: Tid og sted: Torsdag d. 3. marts 2016, kl. 16—18 i Festsalen på Odense Rådhus. Tilmelding: Senest d. 24. februar via www.odense.dk/Baeredygtighedsraad. Angiv venligst ved tilmeldingen om du fx har behov for døvetolk.

 

 

Tekst til det vedhæftede foto:

”Henrik Max Rasmussen, FAB og Jesper Kidholm Lund, 5E Byg mødes jævnligt på byggepladsen i Korsløkken for at drøfte, hvordan det skrider fremad med den bæredygtige renovering.”

 

Yderligere oplysninger:

Henrik Max Rasmussen, Projektchef, FAB: tlf. 63125654 / hmr@fabbo.dk

Jesper Kidholm Lund, Projektleder, 5E BYG A/S: tlf. 3085 6871 / jkl@5e-byg.dk

Anker Boye, formand for Odense Bæredygtighedsråd: tlf. 4075 3333.

Torben Jarlstrøm Clausen, projektleder, Odense Kommunes Bæredygtighedssekretariat: tlf. 2459 7656 / tjc@odense.dk