Spring til indhold
Nyhed

Projektchef for Fra Gade til By får nye opgaver i projektet

02-07-2016

Svend Heegaard har siden 1. marts 2011 fungeret som projektchef for et af Danmarks største byudviklingsprojekter ’Fra gade til by – omdannelse af Thomas B. Thriges Gade’.

 

Det samlede Partnerskab bag Fra Gade til By giver udtryk for, at man i Svend Heegaard har haft en yderst kompetent og handlingsorienteret projektchef til at drive projektet:

 

”Svend Heegaard har med hans tunge projekterfaring fra både ind- og udland spillet en stor rolle i forhold til at have fået skabt den nødvendige fremdrift i projektet. Vi er derfor glade for, at Svend Heegaard har sagt ja til at assistere på afsluttende opgaver frem til en ny projektchef er på plads, så vi bevarer kontinuiteten i projektet. Efter overdragelsen af projektchefopgaverne vil Svend Heegaard indtræde som medlem af Styregruppen og varetage specifikke opgaver for Partnerskabet herunder blandt andet salget af det samlede p–anlæg. Vi forventer, at en ny Projektchef vil være på plads snarest muligt”.

 

Svend Heegaard ser frem til sin nye opgaver i projektet:

 

”Jeg har været rigtig glad for min tid som projektchef for Fra Gade til By projektet. Projektet har flyttet sig markant siden 2011, og det har været en spændende udvikling at være en del af. Projektet går nu ind i en ny fase, der primært omhandler konstruktion, og jeg føler derfor, at det er den rette tid for mig at overlade opgaven til en ny projektchef. Jeg er meget glad for den tillid Partnerskabet har vist mig ved at tilknytte mig projektets Styregruppe og glæder mig til min nye opgave i projektet”.

 

Svend Heegaard vil herudover fremadrettet arbejde med at rådgive inden for private og kommunale byudviklingsprojekter.

 

Status - Fra Gade til By

Fra Gade til By projektet har nået en skelsættende fase, hvor en række vigtige aftaler er på plads:

 

 1. Den 1. juli 2016 blev det offentliggjort, at AP Ejendomme A/S, som er et datterselskab af AP Pension skal bygge på de sydlige byggegrunde på Thomas B. Thriges Gade.
 2. AP Ejendomme skal bygge ca. 28.000 etagekvadratmeter, som er placeret helt centralt i Odense med Rådhuset, domkirken og gågadenetværket som nærmeste naboer.
 3. Alle byggegrunde i det store byomdannelsesprojekt er dermed solgt.
 4. Der er indgået entreprisekontrakter på de nordlige byrum og det sydlige p – anlæg for i alt ca. 250 mil. kr.
 5. Der er indgået projekteringsaftale for de sydlige byrum.
 6. Der er indgået operatøraftale vedrørende drift af det nordlige p–anlæg med option for det sydlige anlæg.
 7. Den nordlige p–kælder er under opførelse og åbner i slutningen af september / begyndelsen af oktober 2016.
 8. Byggerierne i det nordlige projektområde forventes påbegyndt i september 2016.

 

Der udestår følgende hovedaktiviteter i perioden medio 2016 til udgangen af 2020:

 

 1. Opførelse af det sydlige p–anlæg.
 2. Projektering af de sydlige byrum.
 3. Udførelse af de nordlige– og sydlige byrum.
 4. Salg af det samlede p–anlæg.

Fakta om Fra Gade til By-projektet

Omdannelsen af Thomas B. Thriges Gade omfatter et areal på 51.000 m2, og området strækker sig 700 meter gennem et byområde, som kan dateres tilbage til 1.000-tallet.

 

Over jorden bygger man ca. 53.000 etagekvadratmeter fordelt på tre kvarterer, som fortrinsvis består af boliger og maksimum 10 % erhverv.

 

September 2016 åbner den nordlige del af parkeringsanlægget med ca. 500 pladser. Parkeringsanlægget opføres under terræn, og det færdige anlæg får ca. 1.000 parkeringspladser og fem op- og nedkørsler.

 

Planlægningen af projektet blev påbegyndt i 2008, og selve byggeriet startede i 2014. Hele byomdannelsen står færdig i 2020.