Spring til indhold
Nyhed

Organisationsændring og chefrokade i By- og Kulturforvaltningen

14-12-2016

- Det er vigtigt, at vi til stadighed spørger os selv, om vi kan løse vores opgaver på en bedre måde til glæde for borgerne i Odense og erhvervslivet. Med de forestående ændringer i By- og Kulturforvaltningen er det min overbevisning, at vi dels skaber bedre muligheder for Odenses mange foreninger og kulturlivet som helhed, dels sikrer at udviklingen af Odense sker for og med borgerne og erhvervslivet, siger Anne Velling, adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen.

 

Det er de to eksisterende afdelinger Kunst & Kultur og Fritid & Biblioteker, der nu smelter sammen til én afdeling med navnet Fritid & Kultur. Afdelingschef for Fritid & Kultur bliver den nuværende chef for Fritid & Biblioteker, Martin Petersen.

 

- Jeg glæder mig rigtig meget til bedre at kunne udnytte synergien ved et tættere samarbejde mellem forenings- og kulturlivet i Odense. Eksempelvis er der på hele frivillighedsområdet rigtig meget erfaring, som med fordel kan deles og implementeres i en bredere kreds. Herudover har vi i Odense en ambitiøs kulturpolitik – Med odenseanerne i centrum –, som jeg glæder mig meget til at føre ud i livet, siger Martin Petersen, kommende afdelingschef for Fritid & Kultur.

 

Etableringen af Fritid & Kultur skal samtidig ses i lyset af et ønske om at kunne drage nytte af solide ledelsesmæssige kompetencer i afdelingen Byudvikling i By- og Kulturforvaltningen.

 

- Udviklingen i Odense går rigtig stærkt. Det stiller store krav til forvaltningen som helhed og afdelingen Byudvikling i særdeleshed. Det er afgørende for mig, at vi i transformationen af Odense hele tiden er opmærksomme på at lytte til og indgå i konstruktive samarbejder med borgerne og erhvervslivet. Samtidig er det på de indre linjer vigtigt med en tydelig prioritering af opgaverne og ikke mindst sikring af effektive arbejdsgange. Jeg tror på, at vi nu har fundet en chef for Byudvikling, der har de nødvendige ledelsesmæssige kompetencer til af føre dette ud i livet, siger Anne Velling, adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen.

 

Valget som kommende chef for Byudvikling er faldet på Ellen Drost, der således den 15. januar forlader posten som chef for Kunst & Kultur.

 

- Selvom kulturområdet står mit hjerte meget nært, så kan jeg lige nu ikke komme i tanke om en mere spændende stilling end chef for Byudvikling, idet denne afdeling er selve hjertet og omdrejningspunktet for Odenses transformation til en moderne storby. I min tid som chef for Kunst og Kultur har vi blandt andet haft succes med en række samskabelsesprocesser, hvor vi med åbent sind mødtes ligeværdigt med kulturudøvere og aktører på kulturscenen i Odense. Jeg glæder mig til også at kunne bruge disse erfaringer i mit nye virke, siger Ellen Drost, kommende afdelingschef for Byudvikling.

 

- Foruden Ellens stærke ledelsesmæssige profil og evne til at spille sammen med borgerne og erhvervslivet har det i mit valg også været afgørende, at vi får en byudviklingschef med et indgående kendskab til Odense som by og ikke mindst en person, der allerede har taget ejerskab på Odense transformation, slutter Anne Velling, adm. direktør i By- og Kulturforvaltningen.

 

Organisationsændringen betyder endvidere, at chefgruppen i By- og Kulturforvaltningen reduceres med en person.