Spring til indhold
Nyhed

Odenses elever og lærere indtager byen under innovationsugen

05-09-2016

Fra den 5.-9. september vil lærere og elever fra otte af byens skoler gøre sig unikke erfaringer, når de skal arbejde med innovative processer og metoder rundt om i byrummet frem for i klasselokalet. I konkurrencen Vores By – Vores Løsninger får de 340 elever fra 8. klasse en enestående mulighed for at bringe deres tanker om Odenses udvikling i spil.

 

En ny og meget konkret elevinddragelse, som vækker stor begejstring hos børn- og ungerådmand, Susanne Crawley Larsen:

 

- Odense skal være byen, hvor generationer bor. Det er helt oplagt, at vi inddrager byens elever i Odenses fremtid. Det er netop i skolen, at elevernes dannelsesrejse for alvor går i gang, hvor de lærer at engagere sig og tage ansvar for sig selv og den verden, de er en del af. Når vi bringer folkeskolens fag en tur ud i virkeligheden, giver vi ikke alene eleverne muligheden for at arbejde innovativt og praksisnært, vi giver dem også muligheden for at bruge deres virketrang, nysgerrighed og mod til at præge byen med bæredygtige løsninger.

 

Konkurrence sætter virkelighedens udfordringer på skoleskemaet

Hele uge 36 skal de 16 deltagende 8. klasser arbejde med konkrete cases, som de på forhånd har tilmeldt sig klassevist. Byens rum, grønne områder, vandløb, fritidsarealer, mødesteder m.v. er casemateriale for elevernes arbejde med innovation og entreprenørskab.

 

- Vi befinder os midt i en spændende tid for Odense, hvor byen forandrer og udvikler sig. Det er afgørende for vores fremtid, at vi får skabt en by i balance, hvor der er plads til alle. Til kultur- og erhvervsliv. Til biler og cykler. Til børn og seniorer. Men der skal også være plads til de unge, og vi har brug for deres idéer, så Odense bliver en by, som de har lyst til at studere, arbejde og bo i. Med Vores By – Vores Løsninger har vi skabt gode rammer for at inddrage dem i vores opgaveløsning, og jeg tror, at vi får mange gode bud og idéer, som vi forhåbentlig kan gøre til virkelighed, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind.

 

Gennem hele innovationsugen vil eleverne på forskelligvis befinde sig i byrummet og på hovedbiblioteket, hvor de vil undersøge, idéudvikle og fremstille prototyper på nye løsninger til byudviklingen. De deltagende lærere udvikler og afprøver en ny type læringsmodel i forhold til praksisnære innovationsforløb. Der vil være et tæt samspil med Hovedbiblioteket og fagfolk fra By- og Kulturforvaltningen ift. input til undervisningsmateriale og faglig sparring om de enkelte cases og problemstillinger.

 

Fredag den 9. september er sidste dag i innovationsugen. Her udvælger hver klasse deres bud på det bedste projekt, som skal gå videre til finalen i Magasinet fredag den 16. september, hvor projekterne og prototyperne skal vises frem i dysten mod de andre skoler i Odense. Vinderklassen modtager en vandrepokal, en ’behind the scene’-tur i Odenses byomdannelse samt en aften i byen for hele klassen med spisning og stand-up i Odense.

 

Innovationsugen er kommet for at blive

Det er første år, at Odense afvikler Vores By – Vores Løsninger, men det er ikke en enkeltstående begivenhed. Faktisk er det et levende laboratorium, hvor Odense gør sig nogle erfaringer med værdien for både skoler og byens udvikling, så innovationsugen bliver gentaget med succes år efter år. For Odenses transformation er ikke færdig i 2016, og vi vil gerne skabe rammerne for et Odense, som byens elever føler, at de kan påvirke gennem nye innovative læringsformer.

 

De fire konkrete udfordringer, som skolerne skal arbejde med

  1. Affald – Hvordan holder vi Odense by ren og får begrænset affald, når vi samtidig bliver flere og flere indbyggere i byen?
  2. Letbane – Hvordan kan vi med kampagner påvirke og forberede odenseanerne på, at trafikbilledet bliver ændret i år 2020?
  3. Grønne Byrum - Hvordan bliver Odense Danmarks grønneste storby?
  4. Klima – Hvordan kan man få regnvandet afledt med kloaknettet? Eller hvordan kan man indrette et område, så det både kan give beboere glæde og natur, og samtidig fungere som et sted, hvor regnvand kan opsamles under kraftig regn?