Spring til indhold
Nyhed

Odense vil have flere borgere med i fællesskabet

04-02-2016

Nu vil Odense tage samarbejdet med civilsamfundet et skridt videre med hjælp fra et nyt Advisory Board med både lokale og nationale deltagere.

 

Undersøgelser viser, at en stor gruppe danskere føler sig ensomme, og det kan have alvorlige konsekvenser for både den fysiske og mentale trivsel. Derfor har Odense en vision om, at alle byens borgere skal have stærke sociale relationer til andre.

 

- I Odense tror vi på, at frivillighed og aktivt medborgerskab i lokalområderne gør en forskel. I den nye velfærd flyttes fokus fra kommunens logik til borgernes oplevelse og levede liv. Byens aktive borgere og frivillige kan noget ganske særligt, og vi ønsker at sprænge de traditionelle rammer for frivillighed og blive en del af en nytænkende samskabelse med frivillige, organisationer og private aktører i Odense, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Derfor vedtog Odense Byråd i 2014 en civilsamfundsstrategi med tre spor:

  • Odense Kommune gør det nemt at være frivillig.
  • De kommunale rammer inviterer til samspil og muliggør, at civilsamfundet kan realisere sit potentiale.
  • Odense er en by, præget af fællesskaber, der favner.

 

Lokale ildsjæle og nationale frontløbere

Strategien bliver gjort levende hver eneste dag af lokale ildsjæle – understøttet af medarbejderne og politikere i Odense. Nu skal Advisory Boardet styrke den udvikling, som allerede er i gang.

 

Advisory Boardet er sammensat af mennesker, som hver især kan tilbyde kompetencer og viden inden for samskabelse, innovation og foreningsliv. Det har været vigtigt, at deltagerne blev fundet blandt lokale og nationale aktører, som kan bidrage med et udefra-perspektiv, udfordre kommunen og sikre indsigt om fremtidstendenser og aktuelle trends.

 

Odense Kommune vil invitere Advisory Boardet til at give udtryk for deres tanker og vurderinger af hverdagens udfordringer i byen. Ligeledes kan forvaltninger teste muligheder og idéer hos deltagerne.

 

Efter drøftelser i Advisory Boardet bliver konklusioner og idéer sendt videre til Odenses lokale civilsamfund, som kan sikre den lokale oversættelse.

 

- Det er vores grundtanke, at samskabelse er en vej til at forandre, udfordre og skabe nye indsatser, for det handler ikke om at erstatte den offentlig velfærd, men om at forny dem. Med Advisory Boardet sætter vi viden fra specialister og aktører sammen med borgernes engagement, og det kan blive et stort skridt mod udviklingen af en ny velfærd, siger Jane Jegind.

 

Deltagerne i Advisory Boardet er direktør i Lokale- og Anlægsfonden og tidligere direktør for ”Orange Innovation”, Roskilde Festival Esben Danielsen - afdelingschef Frivilligafdelingen, Ældresagen Lars Linderholm - formand for Frivilligrådet Vibe Klarup Voetmann - formand for Odense Sportscentrum Claudia Pring - Professor Bjarne Ibsen og medstifter af initativerne ”Borgerlyst” og Medborgerne” Andreas Lloyd.

 

Det første møde vil blive afholdt i uge 14.