Spring til indhold
Nyhed

Odense skaber 25 mini-fleksjob i byens børnehuse

26-08-2016

Det betyder meget at have noget at stå op til om morgenen, men det er ikke alle, som fysisk kan klare en normal arbejdsdag. Så er der brug for fleksjob, hvor flere får mulighed for at bidrage og være en del af arbejdsmarkedet i det antal timer, som de kan holde til.

 

Derfor har Odense sat gang i et nyt projekt ved navn Beskæftigelse med gevinst. Her er der skabt 25 såkaldte mini-fleksjob som medarbejdere hos teknisk service i By- og Kulturforvaltningen. De ansatte arbejder efterfølgende i Odenses børnehuse – også selvom de blot kan holde til f.eks. to eller tre timers arbejde om ugen.

 

Projektet afhjælper en mangel på mini-fleksjob i kommunen, og Beskæftigelse med gevinst skal i første omgang køre i halvandet år. Imidlertid er de 25 deltagere blevet fastansatte, så de fortsætter også efter projektets ophør.

 

- Det har været et rigtig godt forløb, og det er gået hurtigt fra, at jeg meldte klar til, at jeg kom i gang, så det har været meget positivt. Desuden har det været rigtig fedt at komme ud i børnehuset, hvor der er blevet taget virkelig godt imod mig, siger Louise Kragholm Madsen, der nu arbejder fire timer om dagen.

 

Opgaverne, der skal løses i børnehusene, er blandt andet fejning af udearealer, maling af borde og bænke, vedligehold af cykler, klapvogne og barnevogne, rensning af tagrender og oprydning på legepladsen. Det er mindre opgaver, som har en stor værdi for børn og voksne i børnehusene – og dermed skaber en bedre hverdag for alle.

 

- I forvaltningen har vi ansvaret for børnehusenes vedligeholdelse, og i vores ejendomsafdeling er kerneopgaven at skabe rammerne for borgernes gode liv og udvikling i kommunens ejendomme. Det lever dette projekt i højeste grad op til. Det er positiv for alle parter, og jeg glæder mig til at følge det, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

Et win-win-win projekt

Projektet med mini-fleksjob er skabt i samarbejde mellem tre forvaltninger i Odense Kommune. Det er udover By- og Kulturforvaltningen – også Børn- og Ungeforvaltningen samt Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, som går projektet muligt.

 

- Når dagligdagens praktiske opgaver løses af andre, får de voksne i vore dagtilbud mere tid sammen med børnene. Og netop tid er vigtig, når det handler om den omsorg og det nærvær, der skal til, når man fx arbejder med børns sprog. Et arbejde, som vi ikke kan prioritere højt nok, siger børn- og ungerådmand Susanne Crawley Larsen (R).

 

Der er altså tale om et projekt, som giver mening for alle parter. Børnehusene får løst en række praktiske opgaver, og 25 ledige har fået et fleksjob, der bringer dem i kontakt med arbejdsmarkedet. Desuden modtager Odense refusion for hvert fleksjob fra staten, hvilket betyder en økonomisk gevinst for kommunen.

 

- I Odense har vi brug for at få flere i arbejde herunder også fleksjob. Det er utrolig glædeligt, at vi kan arbejde tæt sammen om et projekt, som gavner alle parter. Det er godt for dem, som kommer i fleksjob – det er godt for børnehusene – og det er godt for kommunens økonomi, siger beskæftigelses- og socialrådmand Steen Møller (K).

 

På nuværende tidspunkt er 21 ledige allerede i gang med et mini-fleksjob, mens yderligere fire er i praktik forud for ansættelsen. Her bliver det afstemt, hvad den enkelte kan overkomme, så jobbene bliver skræddersyet til vedkommende. Som tidligere nævnt skal projektet foreløbigt køre i halvandet år.