Spring til indhold
Nyhed

Odense runder 200.000 indbyggere

02-09-2016

Indbyggertallet i Odense er de sidste 5 år steget med omtrent 10.000 indbyggere i alt. Og den seneste opgørelse af Odense Kommunes tal fra CPR-registeret viser, at det skarpe hjørne på 200.000 indbyggere nu er nået.

 

-Det er stykke historie for byens udvikling og et vigtigt parameter i forhold til vores ambitioner om, at Odense skal være en moderne storby. Det er vi godt i gang med at skabe, men det kræver også et vist antal indbyggere at have de tilbud, som kendetegner en storby, med et alsidigt kulturliv, moderne infrastruktur og et attraktivt jobmarked, siger Odenses borgmester, Anker Boye.

 

Borger nr. 200.000 er en 25-årig studerende, der netop er flyttet fra Svendborg til Odense. Og netop de studerende udgør en stor del af de nye indbyggere i Odense Kommune, specielt i august og september omkring studiestart er gennemsnitsalderen blandt tilflytterne lav. I august var 69 procent af 2222 tilflyttere mellem 18 og 29 år gamle.

Siden 2013 er der da også kommet 10.000 flere studerende i Odense. Det betyder, at 15 procent af Odense Kommunes indbyggere nu er studerende. En udvikling der er vigtig for byen, mener Odenses borgmester.

 

- Det skal vi i høj grad glæde os over. For nye studerende bringer ny viden til Odense, ny ambitiøs arbejdskraft til vores virksomheder, samtidig med at de skaber en masse liv i byen, så det er glædeligt, siger Anker Boye.

 

I løbet af det sidste år er der et fødselsoverskud i Odense Kommune på 740 personer. Dertil kommer en indvandring på 3.019 personer. Af disse udgør hjemvendte danskere 646. De resterende 2.373 personer fordeler sig på 95 forskellige nationaliteter.

 

Odense er lige nu midt i en transformation af byen, hvor der over en 10-årig periode investeres godt 34 mia.kr i byen. De investeres blandt andet i bedre infrastruktur, med en ny letbane gennem centrum med forbindelse til det nye OUH og motorvejen. Der bygges en helt ny bydel på den gamle Thomas B. Thriges Gade med et nyt hotel, Odenses nye musik-, teater og konferencehus, masser af boliger og torvehaller, hvor der før var en firesporet vej.

 

-Tingene hænger sammen og styrker hinanden. En attraktiv by med et attraktivt studiemiljø og et alsidigt jobmarked tiltrækker nye indbyggere, der forstærker de forskelige parametre. Så byens udvikling afhænger af et godt og stærkt samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne, mener Anker Boye.

 

Byggebranchen er i vækst i Odense, og en hastigt voksende robotklynge med mere end 80 virksomheder og knap 2300 medarbejdere markerer Odense som et sted, hvor de gode idéer udspringer, men også forløses i nye virksomheder. Det samme gør sig gældende på it området og også inden for droneteknologien er Odense med fremme. Parametre der vil medvirke til, at Odenses indbyggertal fortsat vil stige.