Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune tilslutter sig BLOXHUB

25-08-2016

BLOXHUBS ambition er at nytænke byudvikling, og gøre brug af kompetencer indenfor arkitektur, design og teknologi. BLOXHUB er stiftet af Realdania, Københavns Kommune og Erhvervs- og Vækstministeriet, og skal fungere som en smeltedigel for udviklingsorienterede danske og internationale virksomheder, i samarbejde med start-up-miljøer og tværfaglige forskningsmiljøer.

 

BLOXHUBs ambitioner deles af Odense Kommune, der ser frem til at være med til at præge foreningens arbejde.

 

-Vi ser store perspektiver i samarbejdet med Bloxhub om udviklingen af løsninger til fremtidens by. Vi ser det som en mulighed for at udvikle Odense i en mere bæredygtig retning, og samtidig som en mulighed for på sigt at skabe nye jobs i de odenseanske og fynske virksomheder, samtidig med vi skaber en bedre by, siger Odenses borgmester Anker Boye.

 

Direktøren for BLOXHUB, Torben Klitgaard, er begejstret for medlemskabet med Odense Kommune.

 

- Jeg ser frem til, at vi i fællesskab viser omverdenen de mange innovative arkitektur- og byggeriprojekter som Odense Kommune arbejder med i disse år - som læring og input for andre. Og jeg er sikker på, at Odenses byudvikling kan blive yderligere inspireret af de mange forskellige kompetencer som virksomhederne i BLOXHUB repræsenterer, siger Torben Klitgaard.

 

BLOXHUB skal øge dansk eksport

Bloxhub skal medvirke til at skabe nye løsninger, der kan føre til vækst, nye virksomheder og øget dansk eksport. Projektet bunder i tanken om, at man gennem samarbejde på tværs af en lang række forskellige aktører kan skabe løsninger, det ikke ville være muligt at udvikle hver for sig.

 

Odense vil frem mod 2030 opleve en befolkningstilvækst på 20.-30.000 nye odenseanere og det er Odense Kommunes ambition, at der skal skabes 10.000 nye arbejdspladser frem mod 2020. Det stiller store krav til, at Odense udvikles på en måde, der både er miljømæssigt og økonomisk bæredygtig, og som samtidig medvirker til at skabe en bedre by for alle borgere.

 

En af de måder Odense Kommune arbejder med byudvikling er gennem smart vækst – såkaldte smartcity-løsninger, som også Bloxhub har fokus på.

 

- Det er vigtigt, at vi sikrer, at udviklingen af Odense foregår i balance, så den kommer alle odenseanere til gode. På mobilitetsområdet har jeg store forventninger til fremtidens smartcityløsninger, som eksempelvis kan forbedre fremkommeligheden for både bilister, cyklister, den kollektive trafik og gående. Odenses medlemsskab af innovations- og væksthubben BLOXHUB er endnu et positivt skridt i den retning og jeg forventer mig meget af samarbejdet, siger Jane Jegind, by- og kulturrådmand i Odense Kommune.

 

Frem mod 2020 investeres der i omegnen af 30 milliarder kroner i at udvikle Odense. Eksempelvis er Odense Havn i rivende udvikling og Odenses bykerne udvikles til en helt ny levende og grøn bydel. Hvor universitetet ligger i dag, udvikles over de kommende år et stort campusområde med en unik kobling af uddannelse, forskning og innovation med universitetet, en ny forsker- og videnpark og det kommende supersygehus.