Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune sætter ind mod ensomhed i julen

08-12-2016

I efteråret satte Ældre- og Handicapforvaltningen gang i en undersøgelse, der skulle finde frem til, hvad de ældre har brug for og lyst til i julen. En række enlige ældre samt medarbejdere på ældreområdet er blevet interviewet om emnet, og resultatet stod hurtigt klart. Ældre har forskellige behov og ønsker forskellige tilbud.

 

Derfor er der i samarbejde med foreninger, frivillige og organisationer arrangeret flere og forskelligartede julearrangementer i år. I alt er der planlagt 37 arrangementer målrettede ældre. Det glæder rådmand på ældreområdet, Brian Skov Nielsen.

 

”Når man bliver enlig, kan ensomhedsproblematikker nemt følge med. Selvom man måske ikke føler sig ensom i hverdagen, så er juletiden noget helt særligt, og det kan være ekstra hårdt at sidde alene, når man ved, at alle andre hygger,” udtaler rådmand Brian Skov Nielsen, som også pointerer, at den viden, som er indsamlet i dette projekt, ikke kun kan bruges som afsæt for flere og nye arrangementer i år, men også kan ses som et inspirations- og idéarbejde til gavn i årene fremover.

 

Jul i fællesskab og blomster til dem i stuerne

Èn af de ting, som projektet viste, var bl.a., at mange ældre hellere vil være dem, der arrangerer, end dem, der deltager. Det blev understreget af en snak med Røde Kors, som kunne fortælle, at de har mange ældre stående på ventelisterne for at blive frivillig til deres julearrangement. Som konsekvens heraf er der i år planlagt en fælles jul i Skibhuscentret, hvor alle deltagende bidrager med noget og derfor er frivillige for hinanden.

 

”Skibhuscentret har brugt den viden, som vi har fået fra projektet, til at udvikle en fælles juleaften. For det er ikke nyt, at der holdes fælles juleaftener rundt omkring i byen, men det nye ligger i, at julen flere steder nu skabes i fællesskab, så alle kan være noget for nogen,” fortæller Brian Skov Nielsen.

 

En anden ting, som er udsprunget af projektet, er, at der er blevet uddelt julestjerner i forbindelse med forskellige arrangementer. Julestjernerne gives til de mere aktive ældre, som netop kommer til arrangementerne, men de skal ikke tage dem med hjem til sig selv. De skal give blomsten videre til én de kender, som sidder meget alene. På den måde sendes en tanke helt hjem til dem, der sidder alene i stuerne.

 

Yderligere information

Se en liste over alle Odenses julearrangementer for ældre på www.odense.dk/paletten.

 

Projektet resulterer i et idékatalog, som kan anvendes i de kommende år. Heri kan man få idéer til arrangementer samt viden om behov, opmærksomhedspunkter mm. ift. målgruppen.