Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune og Odense Universitetshospital indgår samarbejde om de alleryngste

02-05-2016

30 par er netop startet på forløbet 'Sund Start Sammen', der er et helt nyt forløb for kommende forældre i Odense Kommune. Det nye samarbejde har til formål at klæde parrene på til deres nye rolle som forældre. Alle førstegangsfødende i Odense Kommune vil i fremtiden blive tilbudt at deltage i Sund Start Sammen-forløbet.

 

Over de næste 18 måneder vil 30 par mødes 14 gange for at blive introduceret til mange af de ting og udfordringer, nybagte forældre ofte står overfor. Det kan være små og store sundhedsmæssige udfordringer som amning og motorisk udvikling til konflikthåndtering i parforholdet, stresshåndtering og opdragelse.

 

De kommende forældrepar vil blandt andet blive undervist af sundhedsplejersker, jordemødre og ergo- og fysioterapeuter om barnets behov og udvikling, men også få input til, hvordan hverdagen kan håndteres fra en familiebehandler, en psykolog eller en bankrådgiver.

 

Rådmand for børn- og ungeområdet, Susanne Crawley Larsen (R), glæder sig over det nye samarbejde, der er en del af det forebyggende sundhedsarbejde, kommunen har ansvar for, og som hendes forvaltning står i spidsen for:

 

- Jeg tror på, at vi med det nye samarbejde giver rigtig mange par i Odense en god start på deres liv som børnefamilie – og dermed deres barn den bedst mulige start på livet. Indtil nu har vi hver især haft vores ansvarsområder som kommune og region, og det har ofte givet anledning til forvirring hos forældrene, men nu kan vi tilbyde én samlet indgang med et fælles forløb, der giver forældrene konkrete redskaber og mulighed for at få hjælp til den første tid som ny familie.

 

Direktør på Odense Universitetshospital, Kim Brixen ser også mange fordele ved det nye samarbejde:

 

- Der er en stigende forståelse for, at vi som offentlige instanser skal indrette os efter borgerens behov, i stedet for, at borgeren skal indrette sig efter os. Det kan være noget så simpelt som en nem og overskueligt adgang til den bedste rådgivning. Samarbejdet omkring Sund Start Sammen er et oplagt eksempel på, at borgeren ikke skal forvirres med et væld af forskellige tilbud, men finder det hele på ét sted, siger Kim Brixen.

 

Forældrene hjælper hinanden

En stor del af idéen bag 'Sund Start Sammen', at forældrene sættes sammen i grupper og dermed får nogle at sparre med, der står i præcis dem samme situation, som de selv gør. Og det er ikke kun moderen, der ofte får et netværk i mødregruppen, der får glæde af 'Sund Start Sammen', det gør parret i fællesskab.

 

- Noget af det, jeg især ligger vægt på som en fordel ved 'Sund Start Sammen' er netop, at vores forløb ikke kun handler om fagmedarbejdere, der uddeler erfaring og faglig viden, men også i høj grad er fokuseret på, at parrene selv er med til at dele viden, holdninger og skabe resultater i fælleskab med hinanden. Med “Sund Start Sammen” gør vi alvor af at prioritere forebyggelse, siger Susanne Crawley Larsen.

 

Fra pilotprojekt til aftale

På baggrund af erfaringer og evalueringer fra pilotprojektet 'En God Start Sammen' fra 2014, der er bygget på et koncept fra Familieiværksætterne, har Odense Kommune og Region Syddanmark i samarbejde udviklet 'Sund Start Sammen'.

 

Formålet med samarbejdet i 'En God Start Sammen' var, at de gravide og deres familier ikke skulle bruge tid på at forholde sig til om det var kommunen eller regionen, de var i kontakt med. Der skulle være én fælles indgang til sundhedsvæsenet og tanken var, at de nye forældre skulle klædes godt på og samtidig blive del af et netværk med andre nybagte forældre.

 

'Sund Start Sammen' er bl.a. resultatet af forældrenes evalueringer af 'En God Start Sammen', og de fordele, det har vist sig at give regionen og kommunen i samarbejdet omkring gravide og nybagte forældre.

 

Fakta

 

Der er ca. 30.000 førstegangsfødende forældre i Danmark om året. Af dem bor ca. 1.200 fra Odense Kommune. 'Sund Start Sammen' tilbydes til alle førstegangsfødende i Odense Kommune. Det er frivilligt at deltage.

 

Aftalen mellem Odense Kommune og Region Syddanmark er del af Sundhedsaftalen 2015-2018, der ligger rammerne for sundhedssamarbejdet mellem kommunerne og regionen.