Spring til indhold
Nyhed

Odense Kommune og gartneribranchen i samarbejde om løsninger for spildevand

15-09-2016

En grundig gennemgang af afløbsforholdene hos Odenses 170 gartnerier kan få betydning for miljøet i kommunen og resten af landet.

 

I foråret 2015 besluttede By- og Kulturudvalget, at alle kommunens gartnerier skulle gennemgås for at stoppe den miljømæssigt problematiske udledning af spildevand med næringsstoffer og sprøjtemiddelrester til naturen.

 

På nuværende tidspunkt har godt 120 gartnerier fået gennemgået deres afløbsforhold, og det er planen at afslutte resten i løbet af foråret 2017. I forbindelse med gennemgangen har By- og Kulturforvaltningen også vurderet gartneriernes øvrige miljøforhold, hvilket allerede har ført til forbedringer i form af tilsyn med korrekt opbevaring af gødning, kemikalier, håndtering og bortskaffelse af planteaffald med mere.

 

- Det er vores tilgang, at vi skal finde en balanceret og god løsning for miljøet og gartnerierne. Bortskaffelse af spildevand og planteaffald skal ske på en måde, der respekterer miljøet, men som ikke påfører gartnerierne unødige udgifter, så vi som forbrugere også fremadrettet kan nyde godt af gode danske kvalitetsvarer indenfor frugt, grønt og blomster. Det er en branche med stor økonomisk og samfundsmæssig betydning for både Odense og resten af Danmark, siger by- og kulturrådmand Jane Jegind (V).

 

For at sikre den bedst mulige løsning i forståelse med gartnerier har forvaltningen undervejs haft en tæt dialog med brancheforeningen Dansk Gartneri, Gartnerirådgivningen og VandCenter Syd A/S, ligesom der har været afholdt møder om sprøjtemidler med NaturErhvervsstyrelsen og Miljøstyrelsen.

 

Desuden har By- og Kulturforvaltningen bidraget med artikler til fagbladet Gartnertidende om branchens miljømæssige forhold og udfordringer samt deltaget i en temadag for alle landets gartnerier.

 

- Dansk Gartneri ser meget positivt på samarbejdet med Odense Kommune. Vi finder det vigtigt at få skabt de rigtige og mest bæredygtige løsninger, som både branchen og kommunen kan være tilfredse med. Vores fokus har været på praksis omkring håndtering af pesticider og vand ude i gartnerierne. De seneste opfølgende prøver viser, at udledninger begrænses til et minimum, og det er en udvikling, som vi gerne skal fastholde fremover og udvikle, siger Jørgen Andersen, formand for Dansk Gartneri.

 

Aktuelt er By- og Kulturforvaltningen ved at fastlægge et besøg i Holland, hvor det er planen at høre om de hollandske myndigheders erfaringer med håndtering af spildevand og planteaffald. Senest har Holland vedtaget ny lovgivning om rensning af spildevand, som træder i kraft i nær fremtid, og det er derfor relevant at høre om deres erfaringer og dialog med branchen.

 

Med afsæt i gennemgangen af Odenses 170 gartnerier vil forvaltningen fortsætte samarbejdet med blandt andet Miljøstyrelsen, brancheforeningen og VandCenter Syd for at anvise miljømæssigt gode løsninger for branchen.

 

Det er således igangsat to projekter, som kigger på:

  • Spildevand – der mangler viden om, hvor miljøbelastende spildevandet fra gartnerier er, hvordan det påvirker renseanlægget samt hvorvidt sprøjtemiddelrester bliver bortrenset tilstrækkeligt.
  • Planteaffald – der mangler afklaring af, hvad planteaffald i praksis indeholder af næringsstoffer og sprøjtemiddelrester, og i hvilket omfang nedbrydningen af disse sker, og i hvilket omfang planteaffaldet kan påvirke det omgivende miljø.

Begge projekter forventes afsluttet inden udgangen af 2017, og når resultaterne foreligger, vil By- og Kulturforvaltningen kunne komme videre i arbejdet med at anvise dækkende og bæredygtige løsninger til gartnerierne.